Aktualności

InterNanoPoland 2022 – otwarcie rejestracji

InterNanoPoland to odbywająca się cyklicznie, największa w Polsce międzynarodowa konferencja naukowo-biznesowa poświęcona wyłącznie tematyce nanotechnologii. Wydarzenie stanowi międzynarodowe forum dla przedsiębiorców, naukowców, instytucji otoczenia biznesu oraz studentów działających w obszarze nanotechnologii i zaawansowanych materiałów.
Na długiej liście gości znajdziemy m.in. liderów polskich firm, naukowców z wiodących światowych jednostek naukowych i przedstawicieli instytucji publicznych. Przed nami nie tylko ciekawe prelekcje, ale również panele dyskusyjne i rozbudowany networking.
Szósta edycja InterNanoPoland 2022 odbędzie się w dniach 18 – 19 października 2022 r. w Katowicach. W tym roku szykujemy niezwykle interesujące, perspektywiczne i interdyscyplinarne tematy sesji, w tym m.in.:

  • Nowoczesne materiały budowlane,
  • Nanotechnologia a gospodarka o obiegu zamkniętym,
  • Technologie nano w druku 3D,
  • Rozwój medycyny dzięki nanotechnologii,
  • Najbardziej perspektywiczne kierunki rozwoju nanotechnologii,
  • Wyzwania związane z harmonizacją, walidacją i standaryzacją w nanofabrykacji,
  • Sesja plakatowa: Badania i technologie dla rozwoju przemysłu nanotechnologicznego.

Podczas Konferencji zaprezentowane zostaną najciekawsze projekty B+R, a także przedstawione zostaną osiągnięcia i wyniki prac młodych zespołów naukowych.
Głównymi organizatorami wydarzenia są Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET oraz Śląski Klaster Nano, których misją jest stworzenie platformy współpracy przedsiębiorców, instytucji naukowych, administracji publicznej i organizacji wsparcia biznesu na rzecz popularyzacji i zwiększenia znaczenia nanotechnologii w kształtowaniu innowacyjności gospodarki na Śląsku i w Polsce.
Zapraszamy przedstawicieli biznesu, naukowców, start-upy, studentów, pozostałe organizacje oraz osoby zainteresowane rozwojem nanotechnologii do uczestniczenia w InterNanoPoland 2022.
To doskonała okazja by podpatrzeć praktyków, porozmawiać, wymienić kontakty, poszukać pracodawcy, znaleźć pracownika czy partnera naukowego lub biznesowego, sprawdzić swoje pomysły przed inwestorami i uzyskać praktyczne umiejętności.
Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie wydarzenia 👉 www.internanopoland.com.
Rejestracja 👉 https://internanopoland.com/events/internanopoland-2022/
Serdecznie zapraszamy 👉 Fundacja Nanonet oraz Śląski Klaster Nano

Podobne artykuły

InterNanoPoland to największa w Polsce konferencja naukowo-biznesowa poświęcona całkowicie tematyce nanotechnologii. Jest to międzynarodowe forum dla naukowców, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz studentów działających w obszarze nanotechnologii oraz zaawansowanych materiałów. Konferencja oferuje możliwości prezentacji projektów...
  Podczas Konferencji InterNanoPoland 2019 odbyła się sesja 3D PRINTING AND NANOTECHNOLOGIES, która miała na celu przybliżyć tematykę projektu  “Wytwarzanie proszków na bazie żelaza o podwyższonych właściwościach dla technik generatywnych o akronimie ClusterMat” a także...