Aktualności

Konferencja Industrial Applications of Advanced Materials and Nanotechnology RIM Plus

Dnia 14 września 2016r. w Brukseli odbędzie się konferencja platformy Regional Innovation Monitor Plus (RIM Plus) dedykowana przemysłowym zastosowaniom zaawansowanych materiałów i nanotechnologii (Industrial Applications of Advanced Materials and Nanotechnolog).Celem konferencji będzie połączenie nauki i biznesu w tych dziedzinach w celu otwarcia efektywnych technologicznych oraz komercyjnych możliwości. Na spotkaniu przedstawione zostaną aktualne rozwiązania i osiągnięcia oraz projekty. Do wymiany doświadczeń i pomysłów zaproszono ekspertów z Europejskich regionów – Basque Country, Bremen, Lower Saxony, North Brabant, Overijssel, Puglia, Silesia, Upper Austria, Wales, Western Finland, and Yorkshire and the Humber

Reprezentantem naszego województwa i kraju będzie koordynator Śląskiego Klastra Nano, który przedstawi potencjał regionu oraz klastra podczas prezentacji i dyskusji, oraz weźmie udział w zamkniętym technicznym posiedzeniu na temat nowych, potencjalnie interesujących między-regionalnych projektów oraz wspólnych rozwiązań dla wybranych sektorów związanych z zaawansowanymi materiałami oraz nanotechnologią

W związku z powyższym prosimy  o zdefiniowanie Państwa obszarów zainteresowań współpracy z innymi firmami w dziedzinach:

1.    mechanical processing of fibre-reinforced composites and hybrid solutions;

2.    production process of thermoplastics composites;

3.    textile reinforced cellular plastics and composites;

4.    manufacturing and processing of hybrid textile reinforced composites;

5.    functional composites and lightweight materials; and

6.    metal, polymer, and ceramic coatings

Prosimy o konkretne informacje na temat chęci rozwoju w którymś z powyższych kierunków (np. przemysłowa linia kompozytów z polimerami termoplastycznymi i nanowłóknami) oraz prosimy o informację czy szukają Państwo partnerów ze wskazanych przez nas regionów.

Zgłoszone przez Państwa pomysły i propozycje rozwoju wspólnych tematów będą  zebrane w listę potencjalnych projektów uruchamianych wspólnie z partnerami z zagranicy.

Wszystkie materiały oraz ustalenia z konferencji zostaną do Państwa przesłane.

Przykład z prezentacji klastra z Niemiec wraz z konkretnymi zgłoszonymi tematami :

Corrosionat hybrid solutions
Mechanical processing of fibre-reinforced composites and hybridsolutions
Production process of thermoplasticcomposites
Lightweight solutions with wires
Hydraulic cylinder as lightweight solution
Improvement of CFL-filament wounding
Fire-/ heat resistant large scale composites
Textilereinforced cellular plastics and composites
Manufacturing and processing of hybrid textile reinforcedcomposites
Ceramic-matrix composites

Informacje w języku angielskim prosimy przesłać do dnia 13.09 do godziny 15:00 na adres biuro@nanoslask.pl

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Podobne artykuły

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, jako patron medialny wydarzenia, serdecznie zaprasza na Międzynarodowy Kongres Młodych Chemików „YoungChem2020”. Tegoroczny kongres „YoungChem” będzie już siedemnastą edycją wydarzenia, które uważane jest za jedną z najlepszych...