Aktualności

Konferencja NANO PL

Konferencja NANO PL jest jednym z najważniejszych wydarzeń związanych z nanotechnologią w Polsce. Uczestnictwo w konferencji NANO PL przełożyło się na podniesienie stanu wiedzy uczestników z szeroko pojętej nanotechnologii zarówno w aspekcie uprawiania nauki, oraz aspekcie związanym z gospodarowaniem środków finansowych na innowacyjne technologie w kraju i Europie.

Konferencja podzielona została na 12 sesji planarnych. Dotyczyły one zarówno aspektów związanych z nanometrologią, syntezą nanomateriałów, nanostruktur. Jedna z kluczowych części dotyczyła strategii dla rozwoju innowacji w nanotechnologii oraz produkcji zaawansowanych materiałów. Wśród zaproszonych gości byli między innymi Christos Tokamanis z komisji Europejskiej „Badań i Innowacji”, Krzysztof Kurzydłowski oraz Jerzy Kącki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zaproszono wielu wybitnych naukowców prowadzących badania w wielu obszarach nanotechnologii z Włoch, Niemiec, Francji, Polski i Ukrainy. Przedstawiono światowe osiągnięcia z dziedziny aplikacji przemysłowej nanotechnologii. Nie zabrakło tematyki związanej z nanomateriałami opartymi na węglu (nanorurki, grafen). Ostatnie sesje wykładowe poruszały kwestię nano-bio medycyny i jej wpływu na społeczeństwo oraz znaczeniu nanotechnologii w rozwiązywaniu medycznych i technologicznych problemów współczesnego świata. W kuluarach nie zabrakło dyskusji o niebezpieczeństwach i zagrożeniach wynikających z wdrażaniem nanotechnologii w codziennym życiu.
Głównym organizatorem i zarazem jednym z wiodących Polskich naukowców jest profesor Witold Łojkowski z Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk. Niezwykle trafnym połączeniem okazało się połączenie tego wydarzenia z targami INNO TECH, gdzie nanotechnologia odznaczała się jako kierunek rozwoju wielu obecnych tam przedsiębiorców.