Aktualności

Konferencja NANO PL

Konferencja NANO PL jest jednym z najważniejszych wydarzeń związanych z nanotechnologią w Polsce. Uczestnictwo w konferencji NANO PL przełożyło się na podniesienie stanu wiedzy uczestników z szeroko pojętej nanotechnologii zarówno w aspekcie uprawiania nauki, oraz aspekcie związanym z gospodarowaniem środków finansowych na innowacyjne technologie w kraju i Europie.

Konferencja podzielona została na 12 sesji planarnych. Dotyczyły one zarówno aspektów związanych z nanometrologią, syntezą nanomateriałów, nanostruktur. Jedna z kluczowych części dotyczyła strategii dla rozwoju innowacji w nanotechnologii oraz produkcji zaawansowanych materiałów. Wśród zaproszonych gości byli między innymi Christos Tokamanis z komisji Europejskiej „Badań i Innowacji”, Krzysztof Kurzydłowski oraz Jerzy Kącki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zaproszono wielu wybitnych naukowców prowadzących badania w wielu obszarach nanotechnologii z Włoch, Niemiec, Francji, Polski i Ukrainy. Przedstawiono światowe osiągnięcia z dziedziny aplikacji przemysłowej nanotechnologii. Nie zabrakło tematyki związanej z nanomateriałami opartymi na węglu (nanorurki, grafen). Ostatnie sesje wykładowe poruszały kwestię nano-bio medycyny i jej wpływu na społeczeństwo oraz znaczeniu nanotechnologii w rozwiązywaniu medycznych i technologicznych problemów współczesnego świata. W kuluarach nie zabrakło dyskusji o niebezpieczeństwach i zagrożeniach wynikających z wdrażaniem nanotechnologii w codziennym życiu.
Głównym organizatorem i zarazem jednym z wiodących Polskich naukowców jest profesor Witold Łojkowski z Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk. Niezwykle trafnym połączeniem okazało się połączenie tego wydarzenia z targami INNO TECH, gdzie nanotechnologia odznaczała się jako kierunek rozwoju wielu obecnych tam przedsiębiorców.

Podobne artykuły

Miło nam poinformować, że do Ślaskiego Klastra Nano, Krajowego Klastra Kluczowego dołączyła firma NaNoEXPO Sp. z o.o. NanoExpo to firma badawczo-rozwojowa, której trzon stanowią wysoko wykwalifikowani badacze oraz ogólnoświatowa sieć kontaktów naukowych, umożliwiająca innowacyjne i interdyscyplinarne...
Uniwersytet Śląski w Katowicach jako lider konsorcjum Regionalnego Specjalistycznego Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów ma przyjemność zaprosić n: Forum Biznes–Nauka. NANO-inspiracje w branży budowlano-architektonicznej. Celem organizacji Forum jest inicjowanie współpracy jednostek badawczo-naukowych z przedsiębiorcami w obszarze...

Ułatwienia dostępu