Aktualności

Konkurs Innowator Śląska 2014

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego mają zaszczyt ogłosić siódmą edycję konkursu na najbardziej innowacyjne śląskie przedsiębiorstwo oraz instytucję sektora badawczo-rozwojowego:

 

Innowator Śląska 2014

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Enterprise Europe Network” oraz projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych, Poddziałanie 8.1.2 POKL pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego w ramach marki INNOSILESIA.

Innowator Śląska skierowany jest do przedsiębiorstw oraz instytucji sektora badawczo-rozwojowego, które mogą poszczycić się sukcesami i osiągnięciami:

–         we wdrażaniu  innowacyjnych rozwiązań technologicznych i technicznych oraz innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych,

 

–         lub opracowaniu własnych technologii bądź udoskonaleniu zakupionej technologii. 

Konkurs ma na celu promowanie firm i instytucji sektora badawczo-rozwojowego  z województwa śląskiego wdrażających innowacyjne rozwiązania, poprawę wizerunku regionu poprzez promocję dobrych praktyk oraz zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych.

O tytuł mogą ubiegać się:

–         mikroprzedsiębiorcy,

–         mali przedsiębiorcy,

–         średni przedsiębiorcy,

–         instytucje sektora badawczo-rozwojowego,

–        posiadający siedzibę na terenie województwa śląskiego.

 

Nagrodami w konkursie są:

–       nagroda specjalna Marszałka Województwa Śląskiego INNOSILESIA obejmująca nagrodę pieniężną w kwocie 5000 zł,

–         sponsorowany artykuł w lokalnej prasie dla czterech laureatów nagrody głównej,

–         grawerowany dyplom „Innowator Śląska 2014”,

–         grawerowane dyplomy dla wyróżnionych podmiotów,

–         promocja w biuletynie projektowym, na portalach internetowych oraz w technologicznej bazie projektowej. 

 

Aby zgłosić swój udział w konkursie wystarczy wypełnić Deklarację Uczestnictwa (dostępna na stronie www.gapr.pl) oraz przesłać pocztą lub dostarczyć na adres biura konkursu do 23 marca 2015 r.

Udział w konkursie jest bezpłatny. 

Biuro konkursu znajduje się w siedzibie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. przy ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, tel. (032) 33 93 165/167

Dokumenty do pobrania na stronie internetowej:www.gapr.pl.

Deklaracja uczestnictwa w Konkursie „Innowator Śląska 2014”

Regulamin Konkursu „Innowator Śląska 2014”

Dodatkowe informacji na stronie: www.ris.slaskie.pl/INNOSILESIA/.