Aktualności

Międzynarodowe spotkanie Komitetu Użytkowników projektu ClusterMat – 30.04.2020 r.

30 kwietnia 2020 r. zostało zorganizowane Międzynarodowe Spotkanie Komitetu Użytkowników projektu Clustermat. Ze względu na sytuację epidemiczną, przeprowadzono je w formie webinaru.
Na wstępie Pani dr Aleksandra Małachowska przedstawiła wyniki projektu oraz wskazała na wyzwania jakie pojawiły się w trakcie badań. Otrzymane warstwy wykazywały bardzo ciekawe właściwości antykorozyjne.
Dużą wartością projektu było podjęcie działań na rzecz przedsiębiorców, głównie z powodu możliwości badania próbek o potencjalnym zastosowaniu praktycznym.
W trakcie dyskusji przedsiębiorcy wykazali chęć współpracy i podjęcia badania powłok w środowisku produkcyjnym. Zastanawiano się także nad kolejnymi sposobami modyfikacji badanych materiałów.
Uczestnicy także zastanawiali się jak skutecznie zaangażować przemysł do działań polegających na współpracy z instytucjami naukowymi. Jedna z takich wskazówek to wskazać korzyść biznesową oraz zastosowanie praktyczne badań.
Warto tutaj przypomnieć firmy, jakie współpracowały w ramach projektu ( również spoza Komitetu Użytkowników):

 • HVOF-Technika Sp. z o.o.
 • HELIOENERGIA
 • Smart Nanotechnologies S.A.
 • Cob Arc Jakub Scheithauer
 • BIBUS MENOS Sp. z o.o.
 • LaserTec sp. z o.o
 • PNC s.c. Natryskiwanie Cieplne Powłok
 • Plasma SYSTEM S.A.
 • „RESURS” A. Radziszewski,
 • BMT- ECO
 • PAKS-D

A ze strony niemieckiej:

 • Berolina Metallspritztechnik Wesnik GmbH
 • Willi Jebok,Maschinenbau Baumaschinen OHG
 • GTV Verschleißschutz GmbH
 • LASERVORM GmbH
 • T-Spray GmbH

Członkowie Komitetu Użytkowników otrzymali do wglądu prezentację z wynikami oraz nagrania video z testów oraz badań.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu CORNET

Podobne artykuły

Informacje o wynikach projektu ClusterMat zostały opublikowane w kilku czasopismach i portalach branżowych. Zachęcamy do lektury. Zespół naukowy Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej chętnie udzieli dodatkowych informacji. Szczególnie polecamy tekst o szkłach metalicznych jako „materiałach...