Aktualności

Misja do Japonii dla firm i klastrów z branży nanotechnologii

Serdecznie zapraszamy członków Śląskiego Klastra NANO na misję gospodarczą do Japonii.

Organizator w Japonii daje możliwość ubiegania się o grant w wysokości 600 EUR na pokrycie kosztów wyjazdu, pod warunkiem, że zgłoszone firmy zostaną zatwierdzone. Ale jest też napisane, że należy wnieść depozyt w wys. 1 tyś EUR na zabezpieczenie uczestnictwa danej firmy (oczywiście kwota do zwrotu).

Dodatkowo możemy skorzystać z opcji Ministerstwa Gospodarki:

POMOC NA BRANŻOWE PROJEKTY PROMOCYJNE DOTYCZĄCE EKSPORTU.

Wniosek składa grupa min. 4 firm z tej samej branży a np. misja firm ze Śląskiego Klastra NANO na NANOTECH Cluster SME Mission i udział w dwóch wydarzeniach, np. targach i rozmowach biznesowych.

Projekt powinien być realizowany w ramach tej samej lub kilku pokrewnych branż lub grup towarowych przez grupę co najmniej czterech przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Termin składania: najpóźniej na 30 dni przed terminem realizacji projektu, nie później niż do dnia 31 października roku kalendarzowego, w którym realizowany będzie projekt.

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się koszty:

1) transportu eksponatów, ich ubezpieczenia, odprawy celnej i spedycji;

2) wynajmu powierzchni wystawienniczej lub sal;

3) zabudowy powierzchni, montażu, scenografii;

4) obsługi technicznej;

5) przygotowania i wydruku zaproszeń, materiałów informacyjnych i reklamowych;

6) przejazdu i zakwaterowania jednego przedstawiciela przedsiębiorcy uczestniczącego w projekcie;

7) przeprowadzenia badania rynku zagranicznego;

8) niezbędnych zadań zleconych i usług wynikających ze specyfiki projektu.

Wielkość pomocy na jeden projekt nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Maksymalna kwota pomocy na jeden projekt wynosi 100 000 zł. Maksymalna kwota pomocy dla każdego przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie wynosi 8 000 zł. – czyli można liczyć koszt max 16 tyś na firmę.

Jeżeli temat wyjazdu na misję do Japonii będzie dla Państwa interesujący prosimy o bezpośreni kontakt z biurem Klastra  biuro@nanoslask.pl w celu ustalenia szczegółów działania.

Podobne artykuły

Uniwersytet Śląski w Katowicach jako lider konsorcjum Regionalnego Specjalistycznego Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów ma przyjemność zaprosić n: Forum Biznes–Nauka. NANO-inspiracje w branży budowlano-architektonicznej. Celem organizacji Forum jest inicjowanie współpracy jednostek badawczo-naukowych z przedsiębiorcami w obszarze...