Nanotechnologia

Nano-terminatorzy z płynnego metalu niszczą nowotwory

Opracowano nową metodę leczenia raka wykorzystującą specjalne nanokropelki z ciekłego metalu, które mogą przenosić leki i uwalniać je w komórkach nowotworowych.

„Nano-terminatorzy” są tworzeni przez wprowadzenie dwóch różnych typów polimerowych ligandów do ciekłego stopu galu i indu. Pod wpływem fal ultradźwiękowych tworzą się nanokropelki o średnicy około 100 nm.

Podczas odrywania się kropelek od masy ciekłego metalu, ligandy znajdujące się w roztworze przyczepiają się do ich powierzchni. Ponadto metal znajdujący się na powierzchni kropelek jest utleniany, tworząc powłokę, która nie dopuszcza do ponownego stopienia się nanokropelek z płynnym metalem.

Dwa różne typy ligandów determinują właściwości nanokrepelek. Pierwszy z ligandów łączy się z lekiem antynowotworowym, doksorubicyną, a drugi ma łączyć się z receptorami komórek rakowych. W ten sposób „nano-terminatorzy” mogą odnaleźć komórki nowotworowe, połączyć się z nimi i wniknąć do ich wnętrza, gdzie pod wpływem kwaśnego środowiska następuje rozpad powłoki i uwolnienie leku. Oznacza to, że doksorubicyna dostarczana jest tylko do komórek rakowych, co ogranicza skutki uboczne dla zdrowych tkanek i zwiększa skuteczność leku.

Nanokropelki, których powłoka nie jest utleniana, łączą się w większe krople płynnego metalu i mogą być wykorzystywane w diagnostyce do wykrywania nowotworów.

Na podstawie testów naukowcy stwierdzili, że ciekły metal ulega całkowitej biodegradacji w ciągu kilku dni bez zauważalnych „toksycznych” skutków ubocznych.

Źródło artykułu: www.azonano.com

Źródło ilustracji: commons.wikimedia.org

Podobne artykuły

W niedawno opublikowanym artykule w czasopiśmie Nanomedicine profesor fizyki UTA Wei Chen z zespołem współpracowników rozwinął ideę wykorzystania nanocząstek dwutlenku tytanu stymulowanych mikrofalami do zwalczania komórek nowotworowych bez uszkodzenia zdrowych komórek wokół nich. Metoda...
Ze względu na swoją wielkość, nanorurki węglowe zostały zbadane pod kątem zdolności do dostarczania immunoterapii. Kształt CNT pozwala na stosunkowo łatwe wejście do komórek, przy jednoczesnym zachowaniu dużego stosunku powierzchni do objętości. Umożliwia to modyfikację zarówno zewnętrznej,...