Nanotechnologia

Nanobioinżynieria w Bydgoszczy

Nanobioinżynieria

Nanobioinżynieria jest unikatowym i jedynym tego typu kierunkiem w Polsce. Prognozuje się, że najbliższych dekadach nanotechnologia będzie priorytetowym kierunkiem badań naukowych i dźwignią rozwoju gospodarki w skali globalnej, stąd propozycja Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy na efektywne wspieranie tej dziedziny w Polsce.

 Czego możesz się nauczyć – zostaniesz przygotowany do sprawnego poruszania się na styku nowoczesnych rozwiązań technologicznych i metod biologii eksperymentalnej. Będziesz przygotowany do wykonywania zadań o charakterze interdyscyplinarnym, wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Twoim atutem będzie umiejętność praktycznego wykorzystywania wiedzy z zakresu matematyki i fizyki, szczególnie w aspekcie nano (10-9), materiałoznawstwa, informatyki, biologii, chemii, biochemii, mikrobiologii, wirusologii, bioinżynierii roślin (w tym z biologii komórki i rozwoju, genetyki molekularnej, inżynierii genetycznej, kultur in vitro oraz bioniki) do tworzenia nowych rozwiązań technologiczno-przemysłowych. Dogłębnie zrozumiesz biochemiczne, molekularne i komórkowe podstawy funkcjonowania organizmów żywych, procesy zachodzące na poziomie pojedynczych atomówcząsteczek. Nabędziesz umiejętność pracy doświadczalnej z wykorzystaniem materiału biologicznego. Dowiesz się, jak wykorzystywać nanocząstki oraz nanostruktury w produkcji roślinnej. Uzyskasz umiejętność wykorzystania urządzeń i aparatury badawczej do prowadzenia procesów biotechnologicznych i nanobiotechnologicznych. Zapoznasz się z nowoczesnymi metodami i narzędziami pomiarowymi w zakresie nanoskali, w tym z mikroskopią o wysokiej rozdzielczości.Masz szansę na poznanie języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu nanobioinżynierii. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

 Gdzie i jaka czeka Cię praca – po ukończeniu nanobioinżynierii zdobędziesz kwalifikacje pozwalające podjąć pracę o charakterze technologiczno-inżynieryjnym w różnych gałęziach przemysłu związanych ze stosowaniem i wytwarzaniem bionanomateriałów i nanomateriałów. Możesz zostać zatrudniony w jednostkach przemysłowych, laboratoriach badawczo-rozwojowych, analitycznych związanych z bioinżynierią roślin, w tym z kulturami in vitro, mikrobiologią, w przemyśle nanobiotechnologicznym zajmującym się produkcją substancji bioaktywnych, diagnostyką molekularną materiału biologicznego, nowoczesną hodowlą i ochroną roślin, w przemyśle rolno-spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym. Miejscem pracy dla Ciebie mogą być również instytucje nadzorcze i kontrolne, administracja państwowa, firmy konsultingowe.

 Gdzie będziesz studiował – studia na kierunku nanobioinżynieria prowadzone będą przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz Instytut Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Siedziba Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii znajduje się w śródmieściu Bydgoszczy, przy ul. Bernardyńskiej. Zajęcia będą się również odbywać w jednostkach Wydziału zlokalizowanych przy ul. Kordeckiego oraz w Instytucie Matematyki i Fizyki w Fordonie.

 Co będziesz studiował– na rozgrzewkę przedmioty humanistyczne, w tym dotyczące m.in. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, a także z zakresu ekonomii i inne poszerzające Twoją wiedzę ogólną. Czekają na Ciebie 4 semestry języka obcego i 2 na zajęciach z wychowania fizycznego. Poznasz podstawy technologii informacyjnej tj. techniki informatyczne, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafikę menedżerską i/lub prezentacyjną, etc. Potem przedmioty podstawowe dla kierunku nanobioinżynieria –matematyka, fizyka, chemia, analiza instrumentalna, a na koniec przedmioty kierunkowe zawierające treści z zakresu biologii eksperymentalnej, nanobiotechnologii, bioinżynierii i nanotechnologii.

 Jak długo będziesz studiować– kierunek nanobioinżynieria realizowany jest  na stacjonarnych 3,5-letnich studiach inżynierskich. Będziesz mógł nie tylko odbyć interesującą praktykę w kraju i/lub za granicą, ale także zrealizować część studiów na partnerskiej uczelni kraju w ramach programu MOSTAR i za granicą biorąc udział w programie LLP/ERASMUS.

 Szukasz czegoś więcej? – od V semestru, w zależności od swoich zainteresowań, możesz wybrać przedmioty w ramach bloków kształcenia. Blok I ukierunkowany jest m.in. na pogłębianie wiedzy dotyczącej procesów biologicznych, wykonywania eksperymentów na materiale biologicznym, wykorzystania technik biologii molekularnej i inżynierii genetycznej. Blok II pozwoli Ci, w poszerzonym zakresie, praktycznie wykorzystywać wiedzę z matematyki i fizyki, w aspekcie nano,do tworzenia supernowych rozwiązań technologicznych.

 Szczegółowe informacje i zasady przyjęćna kierunek nanobioinżynieria znajdziesz pod adresem www.utp.edu.pl/kandydaci

 Coś praktycznego – w trakcie studiów masz obowiązek odbycia co najmniej 4 tygodniowej praktyki.

  

Jeżeli jesteś miłośnikiem biologii, chemii oraz fizyki, w tym zwłaszcza badań eksperymentalnych, interesują Cię możliwości pracy jako inżyniera w interdyscyplinarnych zespołach, chcesz wyjść naprzeciw oczekiwaniom współczesnej gospodarki jako wysoko wykwalifikowany, poszukiwany specjalista?

 Wybierz Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP i unikatowy kierunek studiów nanobioinżynieria

ULOTKA