Nanotechnologia

Nanoczujnik, który fluoryzuje w obecności komórek nowotworowych

320px-1K6F_Crystal_Structure_Of_The_Collagen_Triple_Helix_Model_Pro-_Pro-Gly103_05

Bioinżynierowie z Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie i z Uniwersytetu Montrealu użyli DNA do zbudowania nanoczujnika, który wykrywa i reaguje na zmiany pH spowodowane obecnością komórek nowotworowych. Nanoczujnik, który fluoryzuje przy określonym pH, może posłużyć do dostarczania leków do komórek nowotworowych.

Nawet małe zmiany pH silnie wpływają na wiele biomolekuł, m. in. na enzymy czy białka. Zmiany pH mają wpływ na aktywność biologiczną komórki, np. na katalizę enzymatyczną czy śmierć komórki. Istnieje także duża zależność między nowotworem a odczynem pH: komórki nowotworowe charakteryzują się większą kwasowością niż inne komórki. Jak mówi prof. Francesco Ricci, małe zmiany pH dotyczą przeważnie małej powierzchni wynoszącej zaledwie kilkaset nanometrów.

Wykorzystując określone sekwencje DNA, które tworzą wrażliwą na odczyn pH potrójną helisę, naukowcy zbudowali nanoczujnik, który może zostać zaprogramowany tak, by fluoryzować przy określonych wartościach pH. Możliwość takiego zaprogramowania czujnika odgrywa kluczową rolę w zastosowaniach klinicznych. Nanoczujnik może wysłać sygnał fluorescencji tylko przy określonym kwasowym pH, które jest charakterystyczne dla choroby nowotworowej.

Jak mówią Andrea Idili, Alexis Vallée-Bélisle i Francesco Ricci, nanoczujnik zbudowany przez nich może być wykorzystany w urządzeniach do obrazowania nowotworu in vivo, w diagnostyce klinicznej oraz w ukierunkowanym dostarczaniu leków.

Źródło artykułu: www.sciencedaily.com
Źródło ilustracji: www.commons.wikimedia.org

Podobne artykuły

Ze względu na swoją wielkość, nanorurki węglowe zostały zbadane pod kątem zdolności do dostarczania immunoterapii. Kształt CNT pozwala na stosunkowo łatwe wejście do komórek, przy jednoczesnym zachowaniu dużego stosunku powierzchni do objętości. Umożliwia to modyfikację zarówno zewnętrznej,...
Naukowcy z Queen Mary University of London opracowali technikę drukowania wykorzystującą komórki i molekuły występujące w naturalnych tkankach, aby stworzyć konstrukcje przypominające struktury biologiczne. Struktury te osadzone są w „tuszu”. Tusz ten podobny jest do naturalnych...