Nanotechnologia

Nanoczujnik, który fluoryzuje w obecności komórek nowotworowych

320px-1K6F_Crystal_Structure_Of_The_Collagen_Triple_Helix_Model_Pro-_Pro-Gly103_05

Bioinżynierowie z Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie i z Uniwersytetu Montrealu użyli DNA do zbudowania nanoczujnika, który wykrywa i reaguje na zmiany pH spowodowane obecnością komórek nowotworowych. Nanoczujnik, który fluoryzuje przy określonym pH, może posłużyć do dostarczania leków do komórek nowotworowych.

Nawet małe zmiany pH silnie wpływają na wiele biomolekuł, m. in. na enzymy czy białka. Zmiany pH mają wpływ na aktywność biologiczną komórki, np. na katalizę enzymatyczną czy śmierć komórki. Istnieje także duża zależność między nowotworem a odczynem pH: komórki nowotworowe charakteryzują się większą kwasowością niż inne komórki. Jak mówi prof. Francesco Ricci, małe zmiany pH dotyczą przeważnie małej powierzchni wynoszącej zaledwie kilkaset nanometrów.

Wykorzystując określone sekwencje DNA, które tworzą wrażliwą na odczyn pH potrójną helisę, naukowcy zbudowali nanoczujnik, który może zostać zaprogramowany tak, by fluoryzować przy określonych wartościach pH. Możliwość takiego zaprogramowania czujnika odgrywa kluczową rolę w zastosowaniach klinicznych. Nanoczujnik może wysłać sygnał fluorescencji tylko przy określonym kwasowym pH, które jest charakterystyczne dla choroby nowotworowej.

Jak mówią Andrea Idili, Alexis Vallée-Bélisle i Francesco Ricci, nanoczujnik zbudowany przez nich może być wykorzystany w urządzeniach do obrazowania nowotworu in vivo, w diagnostyce klinicznej oraz w ukierunkowanym dostarczaniu leków.

Źródło artykułu: www.sciencedaily.com
Źródło ilustracji: www.commons.wikimedia.org

Podobne artykuły

Nanoskalowe złote trójkątne graniastosłupy, reagujące na mikroRNA (mRNA), posłużyły do opracowania innowacyjnego czujnika diagnozującego raka trzustki.
Naukowcy pracują nad innowacyjną metodą szybkiego i dokładnego nanoporowego sekwencjonowania genów, wykorzystując unikalne właściwości grafenu.

Ułatwienia dostępu