Nanotechnologia

Nanokrystalometria

Biosensor_handplateNaukowcy ogłosili powstanie pionierskiej metody kontrolowania wzrostu kryształów metalu z pojedynczych atomów.

Badania, których wyniki opublikowano w Nature Communications zostały przeprowadzone na Uniwersytecie w Warwick. Metoda, nazywana Nanokrystalometrią (Nanocrystallometry)pozwala na stworzenie precyzyjnych komponentów używanych w nanotechnologii.

Profesor Peter Sandler z Wydziału Chemii tak komentuje to odkrycie: „Przełomowość nanokrystalometrii polega na tym, że umożliwia ona obserwację i kontrolę nano-świata w ruchu”.

Używając macierzy z domieszką grafenu, aby spowolnić i „uwięzić” atomy drogocennego osmu, badacze byli w stanie kontrolować i określić wielkość wzrostu atomów kryształów metalu. Gdy „uwięzione” atomy wchodzą w kontakt z atomami osmu, łączą się ze sobą tworząc trójwymiarowe kryształy.

„Manipulowanie wielkością obiektów w nanoskali jest niezwykle ważne w produkcji materiałów przyszłości.”, mówi Dr Barry z Wydziału Chemii. „Do tej pory formowanie nanokryształów metali, niezbędnych do tworzenia takich materiałów nie mogło być precyzyjnie kontrolowane na poziomie pojedynczych atomów”.

Profesor Sadler dodaje: „Znaczenie krystalometrii polega na tym, że możemy stworzyć z olbrzymią precyzją kryształy metalu o wielkości nawet 0,00000015cm, lub 15 angstremów. Jeśli nanourządzenie wymaga 1mln atomów osmu, wtedy z 1 grama osmu możemy wytworzyć 400 urządzeń dla każdego z ludzi żyjących obecnie na świecie. W porównaniu z innymi istniejącymi metodami, Nanokrystalometria oferuje tańszą i wydajniejszą produkcję precyzyjnych nanoskopowych obiektów.

Naukowcy spierają się o potencjalne zastosowania Nanokrystalometrii. „Przewidujemy, że Nanokrystalometria będzie używana do produkcji precyzyjnych obwodów elektronicznych na poziomie atomów oraz w najnowszych nośnikach informacji. Metoda ta może być też wykorzystana przy produkcji bioczujników (DNA, leki lub gazy), oraz przy tworzeniu unikalnych wzorów w nanoskali na różnorodnych powierzchniach aby zabezpieczyć poufne dokumenty. Nanokrystalometria umożliwia również produkcję nowych nanostopów, co pozwoli na stworzenie całkiem nowych kombinacji. Mogą mieć one niezwykłe i dotąd niezbadane właściwości”, mówi Dr Barry.

 

Źródło artykułu

Źródło grafiki

Podobne artykuły

Naukowcom Tokyo Metropolitan University (TMU) udało się stworzyć nanodruty z monochalkogenków metalu przejściowego (TMM) przy zastosowaniu tellurku molibdenu oraz szablonów wykonanych z nanorurek węglowych (CNT). Grupa materiałów nazywanych monochalkogenkami metali przejściowych przyciąga...