Aktualności

NanoRZYM podbity – NanoInnovation 2017

W dniach 26-29 września 2017 odbywała się w Rzymie konferencja i wystawa NanoInnovation 2017. To niezwykłe wydarzenie organizowane przez AIRI oraz NanoItaly Association oraz 23 instytucje będące współorganizatorami, zgromadziło około 1150 uczestników z całego świata. W ciągu czterech dni prezentacje wygłosiło ponad 300 mówców – przedstawicieli nauki i biznesu podczas licznych sesji, warsztatów, wykładów i sympozjów.

Polska delegacja: (od lewej) Zbigniew Brytan, Izabela Laskowska, Monika Goszcz, Mirosław Miller, Tomasz DIetl, Stanisław Myszor, Piotr Wyżga (fot. Izabela Laskowska)

 

Dzięki współpracy z panią Izabelą Laskowską ICE (Agencją Promocji i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Włoskich) oraz z panem Massimo Bersani z FBK (Fundacją Bruno Kesslera), Fundacja Nanonet zorganizowała wyjazd, dzięki któremu mogła zaprezentować ogromny potencjał polskiej nauki i przemysłu w dziedzinie nanoinnowacji oraz zachęcić włoskie i światowe firmy i instytuty do współpracy nad wspólnym i projektami.

Polski wkład w konferencji był bardzo duży. Jeden wykładów plenerowych poprowadził prof. Tomasz Dietl z Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na temat nanospintroniki w materiałach topologicznych. Przewodniczył on również, razem z prof. Mirosławem Millerem z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, specjalnej sesji „Nanotechnology in Poland”. Przedstawiono na niej działania Fundacji NANONET oraz Śląskiego Klastra Nano. Zaprezentowali się również innowatorzy trzech członków klastra: Smart Nanotechnologies, NeWave Technologies oraz Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania.

Wystąpienia podczas sesji:

  • Monika Goszcz, Silesian Nano Cluster, Local Science-to-Business needs in the nanotechnology ecosystem
  • Stanisław Myszor, Smart Nanotechnologies, Industrial application of silver nanoparticle based antimicrobial surfaces.
  • Mateusz Weis, NeWave Technologies, Ultrathin films of topological insulator Bi2Te3 – new properties and limitations of technology
  • Piotr Wyżga, The Institute of Advanced Manufacturing Technology, Effect of different densification methods on microstructural and mechanical properties of superhard ceramic with addition of nanoparticles.
Prezentacja Śląskiego Klastra Nano (fot. Izabela Laskowska)

 

Odbyły się również niezależnie prezentacje prof. Millera oraz dr. Zbigniewa Brytana (Politechnika Śląska) na tematy kolejno:

  • TiO2 and SiO2 sol – gel coatings for medical implants
  • Thin films – preparation, analysis of properties and novel application possibilities

Polscy reprezentanci brali też udział w sesjach networkingowych oraz B2B. Mamy nadzieję, że rozmowy, które przeprowadzili, nie tylko z Włochami, ale także ze Szwajcarią, Łotwą, Koreą czy Tajwanem zaowocują udaną współpracą, która pomoże polskiej branży nanotechnologicznej zyskać jeszcze większe znaczenie na arenie międzynarodowej.

 

Podobne artykuły

Smart Nanotechnologies S.A. to polska firma zajmująca się tworzeniem nowatorskich produktów z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nanotechnologii, a nasze działania – od lat – koncentrują się na walce z patogenami i ochronie mikrobiologicznej, wykorzystując w tym celu aktywne...
Występowanie drobnoustrojów jest powodem strat ekonomicznych, a co gorsze chorób zwierzęcych i odzwierzęcych – przenoszonych na ludzi, czyli zoonoz.  Optymizmem napawa  coraz większa świadomość hodowców/rolników z zagrożeń wynikających z występowania mikroorganizmów tj. Staphylococcus aureus, Salmonella enterica...