Nanotechnologia

Nanotechnologia w produktach rolno-spożywczych

Nanotechnologia ma coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach życia m.in. powoduje znaczne korzyści w zakresie wydajności, bezpieczeństwa dla przemysłu rolno-spożywczego.
Przewidywane są następujące perspektywy dla nanotechnologii w obszarze rolno- spożywyczym :
– nanokapsułki jak dostawcy pestycydów, nawozów, środków ochrony roślin,
– dostawa hormonów wzrostu w sposób kontrolowany,
– nanoczujniki monitorowania warunków glebowych i wzrostu roślin,
– nanokapsułki do dostarczania szczepionek,
– nanocząstki dostarczania DNA roślin,
– nanosensory : urządzenia ręczne do wykrywania mykotoksyn i mikroorganizmów,
– nanokapsułki/nanoemulsje pestycydów powodujące zwiększenie skuteczności ich działania,
– oczyszczanie wody/gleby poprzez zastosowanie filtrów z nanoporami bądź nanocząstkami do efektywniejszego usunięcia zanieczyszczeń.
Jedna z australijskich piekarni wykorzystała już nanokapsułki do umieszczenia w nich źródła kwasów omega 3 – oleju z tuńczyka i wprowadziła je do produkowanego chleba.
Coraz częściej wykorzystuje się nanotechnologię do produkcji opakowań żywności. Opakowania takie są nie tylko mocniejsze, ale i inteligentne. Zapobiegają psuciu się żywności, dzięki nieprzepuszczalności powietrza i pokryciu powierzchni antybakteryjnymi substancjami. Opakowania mogą zawierać nanoczujniki, które zmieniają barwę, gdy produkt zaczyna się psuć. Nanocząsteczki charakteryzują się odmiennymi, ale nie do końca poznanymi właściwościami fizycznymi, chemicznymi oraz biologicznymi, w porównaniu z cząstkami o większych rozmiarach. Nanotechnologia może się sprawdzać w uprawie roślin jadalnych oraz przetwarzaniu i pakowaniu żywności
images

Źródło:
Brody A.L. 2007. Case studies on nanotechnologies for food packaging. FoodTechnology (www.ift.org), 7, 102-107.
Garcia M., Forbe T., Gonzalez E. 2010. Potential applications of nanotechnology in the agro-food sector. Cięnc. Tecnol. Aliment., Campinas, 30(3): 573-581, Jul.-set.
Joseph T., Morrison M. 2006. Nanotechnology in agriculture and food. Institute of Nanotechnology. 2-3.
Kurzydłowski K., Lewandowska M. 2010. Nanomateriały inżynierskie konstrukcyjne i funkcjonalne. Wyd. PWN, Warszawa, 217-218, 329-337.
Miller G., Kinnear S. 2009. Nanotechnologia w żywności – nowe zagrożenia. Nexus, 64.
Nowak M. 2008. Rewolucyjna nanotechnologia. Ekopartner. 2(196), 30-31.
Smoderek K. 2009. Sposoby wykorzystywania żywności w biotechnologii, nanotechnologii oraz leczeniu. Korzyści i zagrożenia. Materiały Czytelni On-line / Baza Artykułów, Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki w Warszawie, http://www.cecib.uksw.edu.pl
Snopczyński T., Góralczyk K., Czaja K., Struciński P., Hernik A., Korcz W., Ludwicki J.K. 2009. Nanotechnologia – możliwości i zagrożenia. Roczn. PZH, 2 (60), 101-111
www.studiatechniczne.pl

Podobne artykuły

Fundacja NANONET jest partnerem projektu NanoFabNet, którego celem jest stworzenie międzynarodowego hubu dotyczącego zrównoważonej nanofabrykacji. Po prawie dwóch latach wytężonej pracy całego zespołu NanoFabNet możemy zapoznać się z serią raportów i publikacji...
Elektronika naskórna, czyli elektronika do bezpośredniego stosowania na skórze, to rodzaj cienkiego, elastycznego układu elektronicznego niewielkich rozmiarów, który może służyć np. do treningów sportowych, diagnostyki i monitorowania zdrowia. Przewiduje się także, że w przyszłości znajdzie zastosowanie w wirtualnej i rozszerzonej...