Aktualności

Nanotechnologia w leczeniu neurologicznym

W Stanach Zjednoczonych zaobserwowano wzrost liczby chorób neurologicznych. Udar uznawany jest za piątą główną przyczynę zgonów, a Alzheimer zajmuje szóste miejsce. Inna choroba neurologiczna – choroba Parkinsona – dotyka prawie milion osób w Stanach Zjednoczonych każdego roku.

Wszczepialne urządzenia neurostymulacyjne są powszechnym sposobem leczenia niektórych z tych chorób. Jednym z elementów w tych urządzeniach są mikroelektrody platynowe, które są podatne na korozję, co skraca żywotność urządzeń. Naukowcy z Purdue University opracowali rozwiązanie, które ma pomóc – do urządzenia dodają monowarstwę grafenu w celu ochrony mikroelektrody.
„Z doświadczenia wiem, że niezawodność wszczepialnych urządzeń jest kluczowym zagadnieniem dla przełożenia technologii na kliniki” – powiedział Hyowon Lee, profesor w Purdue’s College of Engineering i badacz w Birck Nanotechnology Center, który prowadził zespół badawczy. „To część naszych badań koncentrujących się na zwiększaniu i ulepszaniu wszczepialnych urządzeń wykorzystujących technologie nano i mikroskalowe w celu uzyskania bardziej niezawodnych i zaawansowanych metod leczenia. Jesteśmy pierwszymi, których znam, którzy rozwiązali problem korozji platyny w mikroelektrodach neurostymulacyjnych”.
Zespół pokazał, że monowarstwa grafenu jest skuteczną barierą dyfuzyjną i przewodnikiem elektrycznym. „Jeśli spróbujesz dostarczyć więcej ładunku niż elektroda może obsłużyć, może to spowodować korozję elektrody i uszkodzić otaczające tkanki”, powiedział Lee. Uważa on również, że elektrody mikroskalowe będą odgrywać kluczową rolę w przyszłości. Będzie to związane z większym zapotrzebowaniem na precyzyjną i ukierunkowaną terapię neurostymulacyjną.
„Sądzimy, że neurochirurdzy, neurolodzy i inni naukowcy z dziedziny neuroinżynierii będą mogli korzystać z tej technologii elektrod, aby lepiej pomagać pacjentom z wszczepialnymi urządzeniami do przywracania wzroku, ruchu i innych utraconych funkcji”. Lee i jego zespół współpracują z Purdue Research Foundation Office of Technology Commercialization w zakresie patentowania i licencjonowania technologii. Szukają partnerów zainteresowanych licencją. Jest to jeden z czterech tematów całorocznego festiwalu Ideas Festival.

Źródło artykułu
Redaktor: Wiktoria Kurczak

Podobne artykuły

Systemy fotowoltaiczne pozyskują „czystą” oraz nienaruszającą równowagi ekologicznej energię ze słońca. Jednak często zbierają się na nich cząsteczki kurzu, wody czy piasku. Prowadzi to do zmniejszenia energii docierającej do ogniw słonecznych i zmniejsza ich moc nawet o 50%,...
W celu zmierzenia się z problemem gromadzenia lodu na powierzchni samolotu, międzynarodowa grupa naukowców utworzyła projekt EU PHOBIC2ICE. W ramach niego badano zjawisko lodofobowości. Istotą badań jest opracowanie superhydrofobowego pokrycia aluminiowej powierzchni samolotu, zawierającego...

Ułatwienia dostępu