Polecane

Nanotechnologia w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na pierwszym stopniu studiów na kierunku „Nanotechnologia” oferuje dwie specjalności. Są to „nanomateriały funkcjonalne” oraz „polimerowe bio- i nanomateriały”. Wybór dokonywany jest pod koniec czwartego z siedmiu semestrów, jednak już od pierwszego semestru realizowany jest program przedmiotów kierunkowych.

Obszar badawczy specjalności „nanomateriały funkcjonalne” dotyczy głównie materiałów  nieorganicznych. Należą do nich:

  • materiały węglowe: nanorurki węglowe, grafen, sfery węglowe,
  • grafitowy azotek węgla,
  • siarczki: MoS2, WS2, TiO2
  • oraz ich nanokompozyty.

Główne obszary zastosowań tych nanomateriałów to elektrochemia (w tym superkondensatory i baterie litowo-jonowe), uniepalnianie tworzyw polimerowych. Ponadto również fotokatalizatory czy sorbenty oraz szeroko rozumiane biozastosowania (m.in. nośniki leków, toksykologia). Badania te są realizowane z zastosowaniem nowoczesnej aparatury i są finansowane z grantów krajowych i zagranicznych.

 

Przedmiotem badań w ramach drugiej specjalności („polimerowe bio- i nanomateriały”) są  równie ciekawe – materiały polimerowe takie jak na przykład:

  • nanowłókna do filtrów przeciwsmogowych,
  • nanokompozyty o matrycy polimerowej służące do powlekania śmigieł wiatraków elektrowni wiatrowych,
  • nanokompozyt poliestrowo-grafenowy, z którego otrzymano membranę komory mechanicznego wspomagania pracy serca oraz łaty nasercowe w formie mat polimerowych  specjalnie przystosowanych dla inżynierii tkankowej.
  • nanokompozyt żywicy poliestrowej z grafenem w postaci wytrzymałej, przezroczystej powłoki czy też biomimetyczny nanokompozyt do stosowania w budownictwie.

 

 

W okolicach Szczecina niewiele jest firm zajmujących się stricte nanotechnologią. Jednak mimo tego prowadzenie badań jest możliwe dzięki ich finansowaniu przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Uzyskiwane patenty są wdrażane zarówno w kraju jak i za granicą. Niewątpliwym argumentem za wyborem studiowania nanotechnologii na ZUT jest możliwość uczestnictwa w prowadzonych na wysokim poziomie badaniach naukowych. Studenci już na pierwszym stopniu studiów mają możliwość nauki obsługi najnowocześniejszych aparatów takich jak skaningowy mikroskop elektronowy SEM. Oprócz tego  spektroskopów: Ramana, w podczerwieni IR, w świetle widzialnym i nadfiolecie UV-Vis. Natomiast na drugim stopniu studiów studenci uczą się obsługi transmisyjnego mikroskopu elektronowego TEM z analizatorem pierwiastków EDX.

Ponadto dużym plusem jest ścisła współpraca z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym, będącym w naszym mieście. Współpraca jest obecna także z partnerami naukowymi w kraju i za granicą (Niemcy, USA, Izrael, Wielka Brytania). Studenci mają możliwość uczestnictwa w programach wyjazdowych Erasmus, MostAR, MosTECH oraz w bilateralnej wymianie zagranicznej.

Więcej informacji o projektach, publikacjach, współpracach i patentach:

http://nanotech.zut.edu.pl/index.php?id=7489&no_cache=1

 http://www.zbtm.zut.edu.pl/pl/projekty-badawcze.html

W razie pytań – email kontaktowy: jagoda.wierzbicka@nanonet.pl

Podobne artykuły

Fundacja NANONET jest partnerem projektu NanoFabNet, którego celem jest stworzenie międzynarodowego hubu dotyczącego zrównoważonej nanofabrykacji. Po prawie dwóch latach wytężonej pracy całego zespołu NanoFabNet możemy zapoznać się z serią raportów i publikacji...
Elektronika naskórna, czyli elektronika do bezpośredniego stosowania na skórze, to rodzaj cienkiego, elastycznego układu elektronicznego niewielkich rozmiarów, który może służyć np. do treningów sportowych, diagnostyki i monitorowania zdrowia. Przewiduje się także, że w przyszłości znajdzie zastosowanie w wirtualnej i rozszerzonej...