Nanotechnologia

"Nanowiertła" w analizie DNA

Naukowcy z University of Twente opracowali sferyczne nanocząstki złota zdolne do wiercenia nanotuneli w podgrzewanych materiałach ceramicznych.

Opublikowane w prestiżowym czasopiśmie NanoLetters badania to obietnica integracji nanoporów i chipów dedykowanych do analizy DNA. Badacze odkryli, że zastosowanie nanocząstek złota jako elementu pokrycia ceramiki może umożliwić tworzenie nanotuneli w tym materiale. Ten rezultat osiągnięty został wyłącznie dzięki zastosowaniu specjalnej techniki polegającej na kilkugodzinnym podgrzewaniu konstruktu.

Okazało się, że po osiągnięciu temperatury topnienia, nanocząstki zamiast rozprzestrzeniać się po powierzchni ceramiki, zaczęły formować sfery. W materiale zaczynały powstawać zagłębienia, które stopniowo powiększały się ze względu na zachodzący w układzie proces odparowania. Mechanizm zachodzącego zjawiska przedstawiono na poniższym zdjęciu.

Odkrycie to może znaleźć zastosowanie w sekwencjonowaniu DNA, gdzie nukleotydy – podstawowy budulec DNA – mogą być analizowane poprzez przeciąganie łańcucha DNA przez jeden z tak utworzonych kanałów. Kolejne eksperymenty dotyczące azotku krzemu pokazują zainteresowanie rozszerzeniem zastosowania „złotej metody” na inne rodzaje ceramiki.

Źródło informacji i ilustracji: www.azonano.com

Podobne artykuły

Naukowcy z Rosji, Czech i Włoch przeprowadzili interdyscyplinarne prace badawcze związane z opracowaniem nowatorskiego podejścia do leczenia białaczki za pomocą nanomateriałów. Zespołem badawczym kierowała Kateryna Levada z Centrum Immunologii i Biotechnologii Komórkowej Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. Immanuela...
Elżbieta Adamska, Beata Grobelna Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej, Pracownia Chemii i Analityki Kosmetyków artykuł laureata konferencji Sympozjum Młodych Naukowców 2020 Nanocząstki srebra znane są od wielu wieków, głównie ze względu...