Aktualności

Nowe firmy w Klastrze

Prezentujemy trzy nowe firmy które dołączyły do Śląskiego Klastra Nanonetchnologicznego:

ABRAXAS jest firmą wyspecjalizowanego biznesu w branży energetycznej i badawczorozwojowej. Od kilku lat rozwija się prężnie. Aktualnie firma ABRAXAS jest liderem projektu, który zakłada stworzenie demonstracyjnej instalacji do produkcji past opartych na nanosrebrze o szerokim zastosowaniu. Firma prowadzi również badania w zakresie warstw luminescencyjnych do zastosowań w fotowoltaice.

Helioenergia to spółka zajmująca się sprzedażą i montażem okien podczerwieni, które zwiększają bezpieczeństwo i wydajność procesu pomiarowego. Misją Helioenergia jest zwiększanie bezpieczeństwa i wydajności inspekcji urządzeń elektrycznych pod napięciem poprzez dostarczanie wysokiej jakości okien podczerwieni.

Smart Nanotechnologies zajmuje się głównie opracowywaniem technologii otrzymywania i aplikacji nanomateriałów, m.in. nanocząsteczek biobójczych, modyfikowanych nanorurek węglowych, czy preparatów zapewniających hydrofobowość lub hydrofilowość powierzchni.