Nanotechnologia

Nowe nanocząsteczki polimerowe oddziaływujące na cement

Nanocząsteczki polimerowe (PNP) z wielkością cząsteczek o zakresie 29.4-52.7nm zsyntetyzowano poprzez polimeryzację emulsyjną.

Testy mini-stożka zostały przeprowadzone w celu oceny zdolności PNP do rozproszenia w świeżych pastach cementowych (fcps). Oddziaływania PNP z cementem badano przy pomocy pomiaru całkowitego węgla organicznego, potencjału zeta, transmisyjnego mikroskopu elektronowego, kalorymetrii i porozymetrii rtęciowej.

Wyniki badań przeprowadzonych przez chińskich naukowców wykazują, że przygotowane PNP moga być adsorbowane na powierzchni cementu i skutecznie poprawić płynność fcps. Dodanie PNP prowadzi do mniejszego opóźnienia na skutek hydratacji cementu, niż powszechnie stosowane superplastyfikatory polikarboksylanowe i zmniejsza łączność porów mikroporów w utwardzonych pastach cementowych.

Źródło artykułu:  www.european-coatings.com

Źródło grafiki:  http://www.everystockphoto.com

Podobne artykuły

Naukowcy z Rosji, Czech i Włoch przeprowadzili interdyscyplinarne prace badawcze związane z opracowaniem nowatorskiego podejścia do leczenia białaczki za pomocą nanomateriałów. Zespołem badawczym kierowała Kateryna Levada z Centrum Immunologii i Biotechnologii Komórkowej Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. Immanuela...
Elżbieta Adamska, Beata Grobelna Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej, Pracownia Chemii i Analityki Kosmetyków artykuł laureata konferencji Sympozjum Młodych Naukowców 2020 Nanocząstki srebra znane są od wielu wieków, głównie ze względu...