Aktualności

Nowe „NanoZymy” używają światła do zabijania bakterii

Badacze z Uniwersytetu RMIT opracowali nowy sztuczny enzym, który wykorzystuje światło do zabijania bakterii. Sztuczne enzymy mogą pewnego dnia zostać użyte w walce z infekcjami. Pozwolą one utrzymywać szpitale i inne miejsca publiczne wysokiego ryzyka, wolnymi od bakterii takich jak E. cola.

NanoZymy wykonane są z maleńkich nanoprętów – 1000 razy mniejszych niż grubość ludzkiego włosa. Wykorzystują one światło widzialne do tworzenia wysoce reaktywnych form tlenu. Formy takie gwałtownie rozkładają się i zabijają bakterie.

Czym wyróżniają się NanoZymy?

Kierownik grupy badawczej, profesor Vipul Bansal, powiedział, że nowe NanoZymy oferują znaczną przewagę nad zdolnością zabijania bakterii. „Od wielu lat staramy się opracowywać sztuczne enzymy, które mogą zwalczać bakterie, jednocześnie oferując możliwości kontrolowania infekcji bakteryjnych za pomocą zewnętrznych wyzwalaczy i bodźców „- powiedział Bansal.  „Nasze NanoZymy są sztucznymi enzymami, które łączą światło z wilgocią. Powodują tym samym reakcję biochemiczną, która wytwarza rodniki OH i rozkłada bakterie”.

„Pokazaliśmy, że po rozbłyskach białego światła aktywność naszych NanoZymów wzrasta ponad 20 razy, tworząc dziury w komórkach bakterii i skutecznie je zabijając. Ta nowa generacja nanomateriałów będzie prawdopodobnie oferować nowe możliwości na powierzchniach wolnych od bakterii i być może będzie kontrolować rozprzestrzenianie się zakażeń w szpitalach publicznych”.

Potencjalne zastosowanie NanoZymów

NanoZymy działają w roztworze naśladującym płyn w ranie. Roztwór ten będzie można rozpylać na różne powierzchnie. NanoZymy będą również produkowane jako proszki do mieszania z farbami, ceramiką i innymi produktami konsumpcyjnymi. Może to oznaczać powstanie pozbawionych bakterii ścian i powierzchni w szpitalach.

Toalety publiczne – miejsca o wysokim poziomie bakterii, a w szczególności E. coli – są również doskonałą lokalizacją dla NanoZymów. Naukowcy są przekonani, że ich nowa technologia może mieć nawet potencjał tworzenia samoczyszczących toalet. Podczas gdy NanoZymy obecnie używają światła widzialnego z pochodnych lub podobnych źródeł światła, w przyszłości mogą być aktywowane przez światło słoneczne. Formy takie w przyszłości mogą znaleźć szerokie zastosowanie, nie tylko w medycynie.

Źródło: sciencedaily.com

Redaktor: Aleksandra Laska

Podobne artykuły

Fundacja NANONET jest partnerem projektu NanoFabNet, którego celem jest stworzenie międzynarodowego hubu dotyczącego zrównoważonej nanofabrykacji. Po prawie dwóch latach wytężonej pracy całego zespołu NanoFabNet możemy zapoznać się z serią raportów i publikacji...
Elektronika naskórna, czyli elektronika do bezpośredniego stosowania na skórze, to rodzaj cienkiego, elastycznego układu elektronicznego niewielkich rozmiarów, który może służyć np. do treningów sportowych, diagnostyki i monitorowania zdrowia. Przewiduje się także, że w przyszłości znajdzie zastosowanie w wirtualnej i rozszerzonej...