Aktualności

Polski Nobel za osiągnięcia w dziedzinie nanotechnologii

Po raz dwudziesty piąty przyznano Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, które cieszą się opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce.

Nagrody Fundacji są przyznawane za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Wysokość nagrody wynosi 200 tys. zł.

Wśród nagrodzonych naukowców znalazł się w tym roku Prof. Marek Samoć z Politechniki Wrocławskiej otrzymując Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2016 w obszarze nauk chemicznych i o materiałach za badania materiałów nanostrukturalnych dla optyki nieliniowej.

Profesor Marek Samoć jest specjalistą w dziedzinie chemii fizycznej, zajmuje się m.in. badaniami nad nowymi materiałami dla optoelektroniki i fotoniki. Materiały takie składają się z obiektów o rozmiarach nanometrycznych, których organizacja strukturalna może być ściśle kontrolowana. Naukowiec bada nanostruktury o różnym charakterze: tzw. nanocząstki plazmoniczne, półprzewodnikowe kropki kwantowe, nanokryształy zawierające jony lantanowców, struktury zawierające molekuły biologiczne, takie jak białka i DNA. Uczony z Politechniki Wrocławskiej przez wiele lat pracował w Centrum Fizyki Laserowej Australijskiego Uniwersytetu Narodowego w Canberze (Australia).

Dzięki odkrytym przez profesora Marka Samocia efektom nowe materiały w fotonice mogą usprawnić przesyłanie i przetwarzanie informacji,  a ogniwa elektryczne trzeciej generacji mogą być tańsze, wydajniejsze i bardziej ekologiczne. Potencjalne zastosowania nanofotoniki w medycynie to diagnostyka nowotworów, dostarczanie leków bezpośrednio do chorych komórek, postęp w terapii fotodynamicznej, w której lekarstwo jest aktywowane światłem, oraz wykrywanie złogów amyloidowych, które powodują chorobę Alzheimera.

źródło: http://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/profesor-marek-samoc-zostal-laureatem-polskiego-nobla-2016-10280.html

http://www.fnp.org.pl/nagrody-fundacji-na-rzecz-nauki-polskiej-2016-przyznane/

Podobne artykuły

Fundacja NANONET jest partnerem projektu NanoFabNet, którego celem jest stworzenie międzynarodowego hubu dotyczącego zrównoważonej nanofabrykacji. Po prawie dwóch latach wytężonej pracy całego zespołu NanoFabNet możemy zapoznać się z serią raportów i publikacji...
Elektronika naskórna, czyli elektronika do bezpośredniego stosowania na skórze, to rodzaj cienkiego, elastycznego układu elektronicznego niewielkich rozmiarów, który może służyć np. do treningów sportowych, diagnostyki i monitorowania zdrowia. Przewiduje się także, że w przyszłości znajdzie zastosowanie w wirtualnej i rozszerzonej...