Aktualności

Porozumienie o współpracy z Nanoinitiative Bayern GmbH

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET oraz Nanoinitiative Bayern GmbH, inicjator niemieckiego Cluster Nanotechnologie, podpisały w ostatnim czasie porozumienie o współpracy. Nasza wieloletnia współpraca została formalnie potwierdzona. Przedstawiciele Nanoinitiative Bayern GmbH aktywnie uczestniczyli w poprzednich edycjach konferencji InterNanoPoland 2018, której organizatorem była nasza fundacja. Mamy nadzieję, że umocnienie kontaktów między organizacjami pozwoli na intensywny rozwój branży nanotechnologicznej w obu krajach, dzięki wymianie najlepszych praktyk.

Cluster Nanotechnologie jest siostrzaną organizacją Śląskiego Klastra NANO.  Łączy kompetencje nanotechnologiczne z zakresu gospodarki, nauki, polityki i edukacji. Dzięki temu Cluster Nanotechnologie oraz Nanoinitiative Bayern stały się widocznym na całym świecie punktem wyjścia do tworzenia łańcuchów wartości wykorzystujących nanotechnologię w licznych branżach.  Koncentrując się na małych i średnich przedsiębiorstwach, Nanoinitiative Bayern promuje współpracę i wspiera efektywne przekazywanie wyników badań, rozwoju i innowacji do produktów rynkowych. Wspiera ponadto dalszy rozwoju technologii procesowych, a także odpowiedzialny rozwój nanomateriałów, takich jak nanowęgiel , nanosrebro czy materiały nano-hybrydowe. Podstawowe kompetencje Cluster Nanotechnologie to inicjowanie, koordynacja i zarządzanie projektami i sieciami (np. Netzwerk Nanosilber przedstawionej na INP 2018) , a także wsparcie wniosków projektowych i organizacja  innowacyjnych warsztatów i seminariów dla klientów. Cluster Nanotechnologie został założony przez bawarskie władze lokalne w celu stworzenia silnej sieci kompetencji między badaniami i przemysłem w dziedzinie nanotechnologii. Przez ponad dziesięć lat klaster skutecznie przyczynił się do bezstronnej edukacji społeczeństwa i odpowiedzi na publiczne obawy dotyczące nanotechnologii.

Dr. Justus Hermannsdoerfer during the InterNanoPoland 2018
Dr. Justus Hermannsdoerfer during the InterNanoPoland 2018 

The cooperation agreement with Nanoinitiative Bayern GmbH

The Foundation of Nanoscience and Nanotechnology Support NANONET and Nanoinitiative BayernGmbH, initiator of The Cluster Nanotechnology, have recently signed a cooperation agreement which formalizes the long-term relationship between these two organizations. Nanoinitiative Bayern GmbH representatives were also present at the recent editions of the InterNanoPoland conference organized by our foundation in Katowice. We hope that consolidating contacts between organizations will allow the intensive development of the nanotechnology industry in both countries, thank to exchange of best practices.

The Cluster Nanotechnologie is the brotherhood organization to Silesian Nano Cluster. It cross-links nanotechnology competences from the economy, science, politics, and education. By this, the ClusterNanotechnology/Nanoinitiative Bayern has become an internationally visible entry point for stakeholders looking for or offering competencies in the field of nanotechnology. Focusing of SMEs, the Nanoinitiative Bayern promotes cooperation activities and supports the efficient transfer of R&D&I results into marketable products including nanoanalytics and measurement in production, the formulation of special inks and further development of process technologies, as well as the responsible development of nanometrials such as nanocarbon, nanosilver or nano hybrid materials. Core competencies of the Cluster Nanotechnologie are the initiation, coordination, and management of projects and networks as well as the support of project proposals and the organization of customer-specific innovation workshops and seminars. The Cluster Nanotechnology was founded within the Bavarian Cluster Offensive by the Bavarian State Government in order to develop a strong competency network between research and industry in the field of nanotechnology. For more than ten years, the cluster has been successfully contributing to an unbiased education of the society and the answering of public concerns regarding nanotechnology.

 https://www.nanoinitiative-bayern.de/cluster-nanotechnologie/

Podobne artykuły

Wraz z zakończeniem 2019 roku nawiązaliśmy obiecującą współpracę z firmą Labsoft Sp. z o.o. Labsoft został Mecensem Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET oraz Członkiem Śląskiego Klastra NANO! Firma Labsoft jest wieloletnim, uznanym dostawcą urządzeń...
Z przyjemnością i wielkim zaszczytem chcielibyśmy zaprosić na trzecią już edycję konferencji Global Summit and Expo on Nanotechnology and Nanomedicine, która odbędzie się w dniach 18-20 września 2019 r. w Barcelonie w Hiszpanii. Gospodarzem konferencji jest Linkin Science,...