Aktualności

Poszukiwany partner w programie europejskim Horyzont 2020, „SME seeking a consortia in the field of microcapsule and nanoparticles”

a.bmp                           b.bmp

Szanowni Państwo,

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego uprzejmie informuje, iż firma hiszpańska Nanocapsulus SL poszukuje partnera w projekcie w ramach programu europejskiego Horyzont 2020. Firma ta oferuje nowoczesne rozwiązania w zakresie produkcji nanocząstek. Nanocapsulas jest przedsiębiorstwem założonym w 2011 roku. Firma jest silnie ukierunkowana na rozwijanie procesów przemysłowych oraz na wytwarzanie mikrokapsułek . Spółka posiada zakład produkcyjny zlokalizowany w regionie Murcja (Hiszpania). Oferuje swoje doświadczenie do konsorcjów projektowych albo jako partnera lub podwykonawcy w celu opracowania nowych nanocząstek i nanokapsułek.

 

 

 

 

 Partner Search Profile

Title of the profile

SME specialized on industrial production of microcapsule and nanoparticles

Outline of the company capabilities

The name of the company is Nanocapsulas SL (www.microencapsulado.com). It is an SME seeking to join a project consortia. The company offers its knowledge to scale-up laboratory results into industrial production. It is difficult to produce micro and nano particles at a competitive prices; and in some cases, it is even harder to produce de micro and nanoparticles dispersions.

For the call of “Novel nanomatrices and nanocapsules” (NMP-06-2015), the Spanish company Nanocapsulas SL offers its experience on the industrial design of dispersions, solving the technical problems that might arise and providing advice even for the design phase of the particles.

For the call “SME instrument” (NMP-25-2014) the company offers its experience on bringing products into the market. It will be able to be subcontractor in a project. The role of Nanocapsulas SL could be to provide the final step of the industrial development, thus to switch into actual products what has been developed in a laboratory scale.

Nanocapsulas is an SME established in 2011. The company is strongly oriented to develop industrial processes and to the production of microcapsules. The company has an industrial production plant located in the Region of Murcia (Spain). It offers its experience to a project consortia either as a partner or subcontractor to develop novel nanomatrices and nanocapsules.

This products could be used in agrofood applications, for drugs delivery, in personal care or cosmetic or even as antimicrobial agents for housecleaning products.

Relevant calls

 

Novel nanomatrices and nanocapsules (NMP-06-2015)

H2020

Deadline: 26 March 2015

SME instrument (NMP-25-2014)

H2020

First deadline 9 October 2014

Deadline for responding to this partner search

31/12/2014

Contact person(s)
– Name
– Organisation
– Telephone number
– Email Address

Juan Pacheco

Proyecta Gestion

+34 868 888 801

juan@proyectagestion.com