Polecane

Projekt unijny Baltic TRAM

Nabór dla przedsiębiorstw na bezpłatny dostęp do europejskiej infrastruktury badawczej.

Projekt Baltic TRAM umożliwia firmom bezpłatny dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej w regionie Morza Bałtyckiego. Zapewnia jednocześnie wsparcie techniczne jak i eksperckie w rozwiązywaniu trudności i wyzwań związanych z rozwojem nowych produktów lub usług.

Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do wsparcia otrzymują w ramach projektu naukowe wsparcie skrojone do potrzeb firmy. Wsparcie to polega na bezpłatnych badaniach próbek i konsultacjach z ekspertami z instytucji badawczych oraz naukowych z regionu Morza Bałtyckiego.

Członkowie projektu Baltic TRAM, szczególnie lokalne Centra Badań dla Przemysłu (Industrial Research Centres) są gotowi pomóc firmom w ramach projektu na wszystkich etapach jego trwania. Od momenty rozpoznania problemu przed którym stoi przedsiębiorstwo, poprzez proces aplikowania a także wdrożenia wniosków w wykonanych badań.

Każda firma z Państw UE graniczących z Morzem Bałtyckim może wnioskować o darmowe pomiary. Więcej informacji na temat procesu aplikowania, projektu oraz Centrów Badań dla Przemysłu można znaleźć na stronie internetowej www.baltic-tram.eu

Projekt Baltic TRAM to międzynarodowy projekt dofinansowany z programu Unii Europejskiej Interreg Baltic Sea Region. Celem projektu jest wzrost innowacyjności firm z regionu Morza Bałtyckiego oraz zachęcenie ich do współpracy z ośrodkami badawczymi i naukowymi. To natomiast ma na celu przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw z regionu.