Aktualności

Raith NANO 2015: 21 Seminarium na temat elektronolitografii i litografii wiązką jonową w nanotechnologii

Już po raz 21 firma Raith, wiodący dostawca urządzeń do nano litografii, zaprasza naukowców do wzięcia udziału w seminarium Nano w Dortmundzie. Tematem seminarium jest litografia wiązką elektronów i jonów.

Połączenie edukacyjnych prezentacji, rozmowy z zaproszonymi renomowanymi prelegentami i praktyczne demonstracje wyjaśnią w jaki sposób urządzenia Raith’a mogą rozwiązać zadania najbardziej zaawansowanych technologii nano wytwarzania.

Dla wszystkich naukowców, którzy planują zakup systemu do litografii lub którzy chcą zorientować się w tym temacie uczestniczenie w tej imprezie powinno być koniecznością.

Seminarium Raith’a NANO2015 rozpoczyna się 2 marca wieczorem powitalnym spotkaniem, a kończy w środę 4 marca późnym popołudniem.

Rejestracja jest otwarta. Dalsze informacje są dostępne na stronie: https://www.raith.com/events/training-education/nanolithography-seminars/seminar-nano2015.html

Jeśli chcecie Państwo dokonać rejestracji na tą imprezę, prosimy o kontakt z Christel Rückstein (christel.rueckstein@raith.de; telefon +49 231 950 04 110) lub polskie biuro kontaktowe Raith’a:  Katarzyna Piekarska (kasiapiekarska@home.pl; telefon +48 22 872 1077)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

For the 21st time Raith, the leading provider for nano lithography equipment, invites scientists to join the NANO seminar in Dortmund. Electron- and Ion beam based lithography is the content of the seminar.

A mixture of educational presentations, talks provided by renowned guest speakers and practical demonstrations explain how Raith solutions may help to solve state-of-the-art nanofabrication tasks. For all scientists who are about to purchase lithography equipment or who want to get an overview about this matter this event is a “must-attend”.

The Raith NANO2015 Seminar starts on Monday, March 2, with a welcome reception in the evening and closes on Wednesday, March 4, in the late afternoon.

The registration is now open. Further information is available here: https://www.raith.com/events/training-education/nanolithography-seminars/seminar-nano2015.html

If you want to register for this event please contact Christel Rückstein (christel.rueckstein@raith.de; phone +49 231 950 04 110) Or Raith’s Polish Contact Office, c/o Katarzyna Piekarska (kasiapiekarska@home.pl; phone +48 22 872 1077)