Aktualności

Rozpoznawanie mechanizmów rozpraszania nanoklastrów złota za pomocą EnviroESCA oraz NAP PEEM | by Sygnis

Spiekanie cząstek katalizatorów metalowych w czasie ich użycia w podwyższonych temperaturach jest procesem, który pozwala na ograniczenie aktywności katalizatorów poprzez zmniejszenie ich powierzchni aktywnej. Mechanizm ten może być kompensowany przez indukowane przez tlen rozproszenie skupionych cząstek. Dotychczas uważano, że proces ten jest napędzany przez działanie tlenków metali na klastry. Używając EnviroESCA, nowopowstałej NAP PEEM oraz środowiskowego TEM in situ, Li et al. z grupy Fu Quiang z DICP w Dalian w Chinach, udało się zidentyfikować kroki pośrednie i ścieżkę reakcji, które odpowiadają za rozproszenie cząsteczek metali w środowisku tlenowym.
Poczynając od nanodrutów ze złota, rozproszenie w cząsteczki nanometrowych rozmiarów i ich utlenianie było dokładnie analizowane in situ. Proces ten jest odwracalny, dzięki dokładnemu śledzeniu formowania się tlenków złota i większych skupisk cząstek złota. Odkryto, że rozpraszanie cząstek jest indukowane przez adsorpcję i napędzane przez niemal metaliczny stan cząstek złota, a następnie utlenianie nanocząstek i ich stabilizację po rozproszeniu, a nie przez formowanie się utlenionych nanocząstek.
To wyjątkowe badanie łączy kilka najnowocześniejszych technik działających w podwyższonym  ciśnieniu, służących do analizy mechanizmów adsorpcji, prowadzących do obserwowanego efektu. Systemu EnviroESCA użyto do rozpoznania spektroskopowych śladów poszczególnych etapów reakcji, a metody mikroskopowego NAP-PEEM oraz środowiskowego TEM wykorzystano do rozpoznania wyglądu nanocząsteczek w próbkach in situ.
Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o systemach EnviroESCA lub innych systemach SPECS, zapraszamy do kontaktu mailowego z przedstawicielem marki Sygnis Nano Technologies, Grzegorzem Kaszyńskim: grzegorz.kaszynski@sygnis.pl
Źródło: https://www.specs-group.com/nc/specsgroup/latest-news/blog/detail/revealing-dispersoion-processes-in-ag-nanocluster-with-in-situ-nap-studies/