Aktualności

Śląsk się łączy w wymiarze nano – utworzony został Dolnośląski Klaster Nanotechnologii

Inauguracyjne Spotkanie odbyło się w Kampusie Pracze. Dokument został podpisany przez Fundację Nanonet, która pozyskała finansowanie z funduszy województwa dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Utworzenie Dolnośląskiego Klastra Nanotechnologii”, Wrocławskie Centrum Badań EIT+ oraz Miasto Wrocław.

– Celem powołanego klastra jest przede wszystkim wspieranie na Dolnym Śląsku rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego – tłumaczy Agnieszka Piekara, koordynator Dolnośląskiego Klastra Nanotechnologii. – Utworzenie Dolnośląskiego Klastra Nanotechnologii umożliwi lepsze zidentyfikowanie potrzeb przedsiębiorców oraz jednostek naukowych i zaproponowanie im rozwiązań dla rozwoju działalności.

Należy zaznaczyć, że dzisiejsze porozumienie to kolejny krok na drodze rozwoju po utworzeniu Śląskiego Klastra NANO, który został powołany ponad rok temu i osiągnął duży sukces. W ten sposób udało się nam połączyć Dolny i Górny Śląsk, co oznacza, że te województwa mają szansę osiągnąć wiodącą pozycję w rozwoju badań i wdrożeń przemysłowych w dziedzinie nanotechnologii.

– To element spajający dla wielu firm z regionu Dolnego i Górnego Śląska. Misją obu organizacji jest tworzenie platformy współpracy przedsiębiorców, instytucji naukowych, administracji publicznej i organizacji wsparcia biznesu na rzecz zwiększenia znaczenia nanotechnologii w kształtowaniu przyszłego wymiaru gospodarczego i innowacyjnego naszego kraju. Klastery umożliwiają przede wszystkim spójną i konstruktywną komunikację, wymianę doświadczeń oraz tworzenie projektów, które odpowiadają na potrzeby rynku. – komentuje dzisiejsze spotkanie Tomasz Gondek, Wiceprezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, który jest głównym partnerem merytorycznym tego projektu. – To również bardzo znaczący krok w kierunku utworzenia Krajowego Klastra Nano, który spajałby obszar nanotechnologii w Polsce.

Członkowie Dolnośląskiego Klastra Nanotechnologii chcą również wspólnie pozyskiwać fundusze na rozwój nowoczesnych technologii oraz badań w dziedzinie nano, a także usprawniać mechanizmy współpracy między biznesem a nauką oraz instytucjami publicznymi.

Podobne artykuły

Fundacja Nanonet, WCB EIT+ oraz Gmina Wrocław  sygnowały porozumienie inaugurując w ten sposób działalność Dolnośląskiego Klastera Nanotechnologii. Spotkanie było elementem realizacji zadania  „Utworzenie Dolnośląskiego Klastra Nanotechnologii”, na które finansowanie z funduszy  województwa dolnośląskiego...
  IV Ekonomiczne Forum Młodych – gospodarka, inicjatywa, rozwój. 13 -15 maja 2013