Aktualności

Spotkanie Śląskiego Klastera NANO, Krajowy Klaster Kluczowy | Komercjalizacja wyników badań naukowych i projektów badawczych | 14.12.2023

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla członków Śląskiego Klastra Nano, Krajowego Klastra Kluczowego, które odbędzie się 14 grudnia 2023 na Politechnice Śląskiej .

Temat szkolenie obejmuje komercjalizację wyników badań naukowych i projektów badawczych.

Agenda szkolenia:

  • Cykl komercjalizacji wyników badań naukowych, ścieżki komercjalizacji rozwiązań powstających w projektach badawczych, podstawowe pojęcia
  • Istotne aspekty w pierwszej fazie projektów badawczych i przygotowań do ochrony i komercjalizacji rozwiązań z perspektywy Twórców i Zgłaszających
  • Wybór i charakterystyka praw własności intelektualnej
  • Możliwości ochrony rozwiązań na różnych terytoriach
  • Ochrona patentowa na wynalazki, strategie patentowe, badania czystości patentowej, badania zdolności patentowej
  • Prawa Twórców a prawa Zgłaszających – wynalazki powstające w jednostce naukowej, w konsorcjach, przy współpracy z przedsiębiorcami

Data i miejsce spotkania:

  • Data: 14 grudnia 2023

Liczba miejsc ograniczona, zapraszamy do rejestracji.