Aktualności

Spotkanie Śląskiego Klastra Nanotechnologicznego

W dniu 12.03.2014 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych odbyło sie kolejne spotkanie członków Śląskiego Klastra NANO. Uczestnikami spotkania byli przede wszystkim przedstawiciele prawie trzydziestu przedsiębiorstw, wielu pracowników Uniwersytetu, jak również spora grupa studentów. Zanim doszło do wystąpienia głównego gościa, głos zabrało kilku prelegentów. Dyrektor Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką mgr Dariusz Laska mówił o tym, jak duże znaczenie wzajemny kontakt i współpraca pomiędzy środowiskiem uniwersyteckim, a obszarem przemysłu. Mgr Marta Margiel reprezentująca ŚMCEiB i Fundację EDU-RES przedstawiła prezentację dotyczącą potencjału badawczo-naukowego i rozwoju współpracy B+R.

Dr inż. Jarosław Piekarski z Krajowego Punkt Kontaktowego ds. Programów Badawczych opowiedział o szansach dla przedsiębiorstw wynikających z wdrożenia nowego projektu europejskiego Horyzont 2020 „Szanse dla przedsiębiorstw w Horyzont 2020”.

Pani dr Olga Koper w swojej prezentacji pt. „Od laboratorium do przemysłu – przykład komercjalizacji nanotechnologii w USA” opowiedziała o swojej pracy w zakresie transferu technologii, o tworzeniu innowacyjnych przedsiębiorstw oraz o wielu projektach wspierających ich powstawanie i funkcjonowanie w Stanach Zjednoczonych. Podkreśliła, że przepaść, która jeszcze niedawno dzieliła nasze i zachodnie podejście do innowacji wydaje się znacznie mniejsza niż by się wydawało i wszystko zmierza w dobrym kierunku.

Prezentacja podsumowująca roczne działania Śląskiego Klastra NANO, którą poprowadził prezes Fundacji NANONET, dr inż. Adam Szatkowski, była istotnym punktem spotkania po której członkowie Klastra mieli okazję przeprowadzić ciekawą dyskusje na temat nanotechnologii i wspólnych możliwości rozwoju w tym obszarze. Przebieg dyskusji wyraźnie wskazuje, że organizacja takich spotkań osób reprezentujących środowiska biznesowe i naukowe są niezbędnym elementem prowadzącym do postępu gospodarki i mamy nadzieję, że przedsiębiorcy coraz liczniej i chętniej będą nimi zainteresowani. Z naszej strony zamierzamy regularnie organizować branżowe spotkania networkingowe. Najbliższe będzie przeznaczone dla spółek działających w obszarze branży budowlanej.

Przy okazji warto wspomnieć, że Śląski Klaster w rok po powstaniu skupia 45 firm, w tym 11 organizacji wsparcia biznesu i jednostek naukowych. W ciągu roku działalności odbyło się 6 spotkań członków Klastra ( 4 bezpośrednio związane z Klastrem, oraz 2 projektowe), 38 spotkań pomiędzy firmami Klastra, uczelniami i jednostkami badawczo-rozwojowymi, czego efektem było nawiązanie licznych kontaktów pomiędzy firmami. Ponadto, dzięki tym spotkaniom przygotowanych zostało:

– 1 projekt Gekon (Generator Koncepcji Ekologicznych)

– 4 projekty INNOTECH – 15 projektów PBS (Program Badań Stosowanych)

– 3 projekty 1.4 („Wsparcie projektów celowych”)

– 2 zdobyte projekty bezpośrednio skierowane do wszystkich członków Klastra.

– „Wzmocnienie potencjału firm w Śląskim Klastrze NANO” – FORSZT (program wymiany stażowej)

Dzięki działaniu Klastra powstały 2 firmy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kwota dofinansowania dla tych dwóch spółek to ponad 1,4 mln pln.

Celem dalszego rozwoju, w chwili obecnej koordynatorzy Klastra prowadzą rozmowy z kilkoma międzynarodowymi stowarzyszeniami i klastrami w celu nawiązania szerszej współpracy.