Nanotechnologia

Synteza nano i mikro cząsteczek węglanu wapnia

Ze względu swoje korzystne właściwości, nano i mikro cząsteczki węglanu wapnia mają wiele zastosowań przemysłowych. Przykładami tych właściwości są: duża porowatość, wysoki stosunek pola powierzchni do objętości, nietoksyczność i biokompatybilność wobec płynów ustrojowych.

W związku z takimi cechami, nastąpił znaczący wzrost badań nad łatwym sposobem syntezy nano i mikro-cząsteczek węglanu wapnia; polimorficznych, o określonych rozmiarach i morfologii. Większość z syntez jest oparta na metodach biomimetycznych albo na wydzielaniu się pęcherzyków CO2. Artykuł przeglądowy opisuje te metody i wpływ parametrów doświadczalnych, takich jak rodzaje dodatków, stężenie, pH, temperatura, stosunek [Ca2+]: [CO32-], proporcje rozpuszczalnika, tryb i czas mieszania na właściwości produkowanych cząsteczek.

Źródło artykułu:  www.european-coatings.com

Źródło grafiki: www.commons.wikimedia.org