Nanotechnologia

Ultraczuły nanoczujnik wykrywający nowotwory we wczesnym stadium

Nanoskalowe złote trójkątne graniastosłupy, reagujące na mikroRNA (mRNA), posłużyły do opracowania innowacyjnego czujnika diagnozującego raka trzustki.

Nowy nanoczujnik może z łatwością wykryć raka trzustki, lub określić poziom zmian mRNA związanych z nowotworem w jego wczesnym stadium. Urządzenie w formie mikroskopijnego szklanego czipa zawiera nanocząstki złota przypominające wyglądem nanoskalowe piramidy, które zmieniają swe optyczne właściwości pod wpływem obecnych w płynach ustrojowych organizmu określonych cząsteczek mRNA. Zmiany te są rejestrowane za pomocą spektroskopu.

Naukowcy podkreślają, że opracowany przez nich czujnik umożliwia wczesne wykrycie nowotworu. Jest to bardzo istotne zwłaszcza w przypadku raka trzustki, gdy przez lata nie pojawiają się żadne symptomy choroby, która może spowodować przerzuty na inne organy i bardzo ograniczyć szanse na wyleczenie.

Badacze zwracają również uwagę na niewielki koszt ich urządzenia – ze złota wartego 250 dolarów można wykonać aż 4 tysiące nanoczujników.

Źródło artykułu: www.azonano.com

Źródło ilustracji: commons.wikimedia.org

Podobne artykuły

W niedawno opublikowanym artykule w czasopiśmie Nanomedicine profesor fizyki UTA Wei Chen z zespołem współpracowników rozwinął ideę wykorzystania nanocząstek dwutlenku tytanu stymulowanych mikrofalami do zwalczania komórek nowotworowych bez uszkodzenia zdrowych komórek wokół nich. Metoda...
Ze względu na swoją wielkość, nanorurki węglowe zostały zbadane pod kątem zdolności do dostarczania immunoterapii. Kształt CNT pozwala na stosunkowo łatwe wejście do komórek, przy jednoczesnym zachowaniu dużego stosunku powierzchni do objętości. Umożliwia to modyfikację zarówno zewnętrznej,...