Nanotechnologia

Urządzenie do diagnostyki plazmy

Naukowcy opracowali system do pomiaru plazmy wykorzystywanej w medycynie za pomocą molekularnego spektrometru mas Hiden HPR-60.

Źródła zimnej plazmy wykorzystywane w biologii i medycynie znajdują coraz więcej zastosowań m.in. w stomatologii, chirurgii, dezynfekcji ran, czy ogólnego odkażania. Efektywna optymalizacja zimnej plazmy w fazie gazowej wymaga szczegółowej charakterystyki i oszacowania ilościowego wiązki plazmy w celu ustalenia rzeczywistej ilości reaktywnych cząsteczek w gazie, oraz struktury tego gazu.

Spektrometr masowy Hiden HPR-60 został opracowany do bezpośredniego pomiaru tych reaktywnych i gazowych cząsteczek. Plazma jest pobierana z ciśnienia atmosferycznego poprzez zwężki rozdzielające trzy kolejne etapy redukcji ciśnienia przy pompowaniu z dużą prędkością, tworząc molekularną wiązkę dla niezakłóconego wysoce zintegrowanego transferu tych reaktywnych gazowych cząsteczek poprzez spektrometr mas. Stworzony system dokonuje bezpośredniego pomiaru zarówno masy i energii dodatnich oraz ujemnych jonów, wraz z rodnikami i ładunkami neutralnymi.

Źródło artykułu: www.azonano.com

Źródło ilustracji: commons.wikimedia.org

Podobne artykuły

Naukowcy, pracujący nad innowacyjną technologią i systemami medycznymi w skali molekularnej, wciąż odkrywają jak wielką pomoc może nam zaoferować nanoświat oparty na biologii. W końcu żywe komórki są swego rodzaju „nano-maszynami”, działającymi dzięki skomplikowanej kompozycji...
Kształtowanie nanometrycznych cząstek złota – wielkości milionowych milimetra – w celu poprawy ich właściwości w biomedycynie i fotonice stało się możliwe dzięki specjalnemu systemowi laserowemu w pracy wykonanej na Universidad Complutense de Madrid (UCM).