Nanotechnologia

Wpływ mikrośrodowiska nowotworów na efekty leczenia nanocząstkami

Naukowcy stwierdzili, że bezpośrednie otoczenie guzów nowotworowych wyraźnie wpływa na terapię nanocząstkami, które przenoszą leki antynowotworowe.

Lecznicze nanocząstki – mikroskopijne transportery przenoszące lekarstwa wprost do komórek nowotworowych – miały być złotym środkiem w walce z rakiem. Jednak nowe leki antynowotworowe na bazie nanocząstek niezbyt znacząco poprawiły wskaźnik przeżywalności dla chorych na raka. Naukowcy przeprowadzili więc badania mające zidentyfikować inne czynniki, które wpływają na efektywność terapii nanocząstkami.

Na modelach dwóch rodzajów potrójnie negatywnego raka piersi przeprowadzono testy z użyciem doksorubicyny i jej nanocząsteczkowej wersji, doxilu. Ilość doksorubicyny w obu przypadkach była podobna, co nie było większym zaskoczeniem. Natomiast niespodzianką był fakt, że jeden z guzów potrzebował około dwukrotnie więcej doxilu, niż drugi, pomimo tego, iż oba były podtypami tego samego rodzaju nowotworu. Znaczne różnice w dostarczaniu nanoleków wskazują na ogromną rolę mikrośrodowiska nowotworu w leczeniu raka. Naukowcy podkreślają, że może to być czynnik, który wskaże właściwy kierunek leczenia nie tylko potrójnie negatywnego raka piersi, ale również innych rodzajów chorób nowotworowych.

Źródło artykułu: www.azonano.com

Źródło ilustracji: commons.wikimedia.org

Podobne artykuły

Naukowcy z Rosji, Czech i Włoch przeprowadzili interdyscyplinarne prace badawcze związane z opracowaniem nowatorskiego podejścia do leczenia białaczki za pomocą nanomateriałów. Zespołem badawczym kierowała Kateryna Levada z Centrum Immunologii i Biotechnologii Komórkowej Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. Immanuela...
Elżbieta Adamska, Beata Grobelna Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej, Pracownia Chemii i Analityki Kosmetyków artykuł laureata konferencji Sympozjum Młodych Naukowców 2020 Nanocząstki srebra znane są od wielu wieków, głównie ze względu...