Polecane

Wrześniowe wydarzenia dla NMBP

Zespół NMBP (Nanotechnologie, zaawansowane materiały, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania, biotechnologia) Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej już dziś zaprasza serdecznie na dwa wrześniowe wydarzenia:

Krajowy Dzień Informacyjny NMBP, który odbędzie się 12 września 2017r w Warszawie w siedzibie Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN przy ul. Pawińskiego 5b w Auli im. Wacława Olszaka .

Dzień Informacyjny będzie poświęcony tematyce konkursów w obszarze NMBP w perspektywie następnych  3 lat. Szczególny nacisk będzie położony na zmienioną formułę i specyfikę określoną w Programie Pracy H2020 na lata 2018-2020 (obecnie na etapie finalizacji).

http://www.kpk.gov.pl/?event=krajowy-dzien-informacyjny-nmbp

 

„Otwarte Huby Innowacji  – Budowanie fundamentów dla przemysłu jutra”  to zapowiadane w maju szkolenie, które odbędzie się 13 września 2017r również w IPPT PAN,  w Sali Rady Naukowej im. I. Maleckiego.

Huby mają działać w oparciu o odpowiednią infrastrukturę technologiczną (istniejącą bądź nowo tworzoną) i zapewniać dostęp do najnowszej wiedzy i rozwiązań technologicznych wspierając swoich klientów w działaniach pilotażowych, testach i działaniach walidacyjnych.

Celem szkoleń jest pokazanie idei hubów jako ekosystemów skupiających dostawców technologii, ich klientów (przede wszystkim MŚP), jak również instytucje finansujące B+R+I oraz regulatorów.

Biorąc pod uwagę profil wydarzenia,  zaproszenie kierujemy głównie do istniejących bądź tworzonych centrów technologicznych, ich potencjalnych klientów oraz instytucji wspierających badania i innowacje.

http://www.kpk.gov.pl/?event=otwarte-huby-innowacji

Podobne artykuły

Zapraszamy serdecznie na seminarium warsztatowe z zakresu tworzenia i funkcjonowania laboratoriów. Warsztaty składają się z czterech bloków tematycznych omawianych w pierwszej części podczas wykładów, a później w grupach 6 – 8 osobowych na panelach warsztatowych. Temat: HORYZONT...