Aktualności

Wsparcie przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich

Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizowane przez konsorcjum Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania, do którego należy koordynator Śląskiego Klastra NANO – Fundacja NANONET oraz członkowie klastra.

Podczas spotkania, Uniwersytet Śląski, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Lokalny Punkt Informacyjny  Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej  zaprezentują możliwości pozyskania przez przedsiębiorców z programów wojewódzkich oraz krajowych środków na rozwój działalności. 

Termin: 31 styczeń  2019 (czwartek), godz. 9.00-12.00 
Miejsce: Zamek Cieszyn, sala konferencyjna, budynek A, Oranżeria
Prowadzący: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Lokalny Punkt Informacyjny  Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej, Uniwersytet Śląski

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o zgłoszenie się na: biuroklub@zamekcieszyn.pl 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
przedstawi ofertę funduszy unijnych, oferowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, które służą inwestycjom w takich obszarach jak:   

 • badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach,
 • innowacje w MŚP,
 • technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej,
 • internacjonalizacja MŚP.

Lokalny Punkt Informacyjny  Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej
zaprezentuje wybrane propozycje z programów krajowych, w tym:

 • ogólne informacje o sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE),
 • możliwości dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  w tym: Bony na innowacje, Ochrona własności przemysłowej, Design dla przedsiębiorców, Kredyt na  innowacje technologiczne,
 • ofertę preferencyjnie oprocentowanych instrumentów finansowych na rozwój działalności gospodarczej,
 • możliwości dla przedsiębiorców w ramach wsparcia obszarów wiejskich. 

Uniwersytet Śląski
przedstawi uczestnikom spotkania dlaczego warto:

 • pozyskiwać zewnętrzne środki finansowe na inwestycje, badania, rozwój i innowacje;
 • korzystać ze wsparcia Sieci Specjalistycznych Obserwatoriów;
 • brać udział w aktualizacji strategicznych polityk rozwoju regionalnego województwa śląskiego;
 • wiedzieć, gdzie szukać i jak korzystać z raportów specjalistycznych opracowanych przez obserwatoria technologiczne – na przykładzie Nano-Obserwatorium.

Spotkanie informacyjne i networkingowe realizowane jest w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” (SO RIS w PPO)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Działania 1.3. Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W skład konsorcjum realizującego projekt wchodzą:

Informacji udzielają: 
Katarzyna Kruszy, tel. 33 851 08 21 wew. 21 
Wioletta Beczek, tel. 33 851 08 21 wew. 34.

Źródło: UŚ