Nanotechnologia

Wykorzystanie nanodrutów do monitorowania sygnałów elektrofizjologicznych

Naukowcy opracowali innowacyjny czujnik, który wykorzystuje srebrne nanodruty w celu monitorowania sygnałów elektrofizjologicznych, m.in. podczas badań elektrokardiograficznych (EKG) lub elektromiograficznych (EMG).

Czujniki elektrofizjologiczne używane szpitalach wykorzystują tzw. „mokre elektrody”, gdy skórę pod czujnikami smaruje się specjalnym żelem przewodzącym prąd, który poprawia zdolność czujnika do odbierania sygnałów elektrycznych organizmu. Technologia ta nie sprawdza się jednak w przypadku długotrwałego monitorowania, ponieważ żel wysycha, podrażniając skórę pacjenta i zmniejszając dokładność czujnika.

Nowy czujnik na bazie nanodrutów, charakteryzujących się niezwykle wysoką przewodnością elektryczną, nie potrzebuje żelu i jest tak samo precyzyjny, jak czujniki z „mokrymi elektrodami”. Można go natomiast stosować do przeprowadzania długotrwałego monitorowania, nawet gdy badany pacjent znajduje się w ruchu, ponieważ czujniki zbudowane są z warstwy srebrnych nanodrutów „wtopionych” w elastyczny, rozciągliwy polimer, zapewniający ścisłe przyleganie czujnika do skóry pacjenta.

Źródło artykułu: www.azonano.com

Źródło ilustracji: commons.wikimedia.org

Podobne artykuły

Opracowano nową metodę leczenia raka wykorzystującą specjalne nanokropelki z ciekłego metalu, które mogą przenosić leki i uwalniać je w komórkach nowotworowych.
Nanocząsteczki polimerowe (PNP) z wielkością cząsteczek o zakresie 29.4-52.7nm zsyntetyzowano poprzez polimeryzację emulsyjną. Testy mini-stożka zostały przeprowadzone w celu oceny zdolności PNP do rozproszenia w świeżych pastach cementowych (fcps).

Ułatwienia dostępu