Aktualności

Wykorzystanie transformacji jednego pierwiastka w drugi w radiacyjnym leczeniu nowotworów

Naukowcy stwierdzili, że przekształcenie atomów jednego pierwiastka w drugi może otworzyć nowe możliwości dla bezpiecznego leczenia nowotworów za pomocą promieniowania.

Jod-125 to radioaktywny izotop, który powszechnie stosuje się w leczeniu nowotworów. Za pomocą skaningowego mikroskopu tunelowego, naukowcy zaobserwowali rozpad pojedynczych atomów jodu-125, które po utracie protonu stawały się atomami nieradioaktywnego izotopu telluru.

Przekształcenie jednego pierwiastka w drugi nastąpiło po umieszczeniu kropli wody z jodem-125 na cienkiej warstwie złota. Po odparowaniu wody atomy jodu połączyły się ze złotem. Tak otrzymaną próbkę umieszczono w mikroskopie, a następnie zmierzono ilość elektronów emitowanych przez próbkę. Zauważono, że jod-125 połączony ze złotem, którego warstwa działa jak „reflektor” i wzmacniacz, emituje sześć razy więcej elektronów niskiej energii niż zwykły jod-125. Elektrony niskiej energii można wykorzystać w radioterapii onkologicznej, ponieważ niszczą one DNA komórek nowotworowych. Mogą przemieszczać się jedynie na odległość od jednego do dwóch nanometrów, a więc nie oddziaływają na sąsiednie zdrowe tkanki.

Odkrycie stwarza nowe możliwości dla zwalczania nowotworów, ponieważ nanocząstki złota połączonego z jodem-125 można umieścić na przeciwciałach, z którymi dotrą do nowotworów i poprzez emisję elektronów niskiej energii zniszczą DNA komórek rakowych Nanocząstki złota są naturalnie usuwane z organizmu w odróżnieniu od „czystych” cząsteczek jodu-125, który gromadzi się w tarczycy i może wywołać raka.

Nowa metoda może poprawić skuteczność obecnie stosowanych terapii, gdy radioaktywne izotopy, w tym także jod-125, są umieszczane w tytanowych kapsułkach, które wprowadza się do guzów nowotworowych. Podczas gdy, jod połączony ze złotem emituje dużą ilość elektronów niskiej energii, tytanowe kapsułki hamują promieniowanie.

Źródło artykułu: www.azonano.com

Źródło ilustracji: commons.wikimedia.org

Podobne artykuły

Naukowcy z Rosji, Czech i Włoch przeprowadzili interdyscyplinarne prace badawcze związane z opracowaniem nowatorskiego podejścia do leczenia białaczki za pomocą nanomateriałów. Zespołem badawczym kierowała Kateryna Levada z Centrum Immunologii i Biotechnologii Komórkowej Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego im. Immanuela...
Elżbieta Adamska, Beata Grobelna Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej, Pracownia Chemii i Analityki Kosmetyków artykuł laureata konferencji Sympozjum Młodych Naukowców 2020 Nanocząstki srebra znane są od wielu wieków, głównie ze względu...