Aktualności

Zaproszenie do udziału w Kongresie Innowacji Polskich

Poniżej przekazujemy propozycję współpracy i możliwości promocji Państwa firm podczas Kongresu Innowacji Polskich:

Firmy zainteresowane wzięciem udziału w kongresie prosimy o kontakt na adres biura biuro@nanoslask.pl.


Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na potrzeby informacyjne różnych interesariuszy (biznesu, nauki, administracji) rynku, w zakresie nowych technologii, rozwiązań oraz szeroko pojętych innowacji będzie miał miejsce w Krakowie, w dniu 10 marca 2015 r. Kongres Innowacji Polskich.

Wydarzenie to będzie połączeniem dyskusji polityczno-społecznej o roli innowacji i ich wadze w rozwoju gospodarki, o tym, co rozwojowi innowacji służy, a co przeszkadza, a także wykładów tematycznych oraz wystawy innowacyjnych firm i przedsięwzięć. Celem Kongresu jest promowanie polskich, stąd współorganizator medialny, innowacyjnych osiągnięć, cross sektorowa i branżowa wymiana informacji, wspomagająca i ułatwiająca zawiązywanie porozumień i konsorcjów naukowych, mających na celu prowadzenie wspólnych projektów B+R i pozyskanie dofinansowania.

Wszyscy uczestnicy Kongresu mogą liczyć na aktywną pomoc w zakresie promocji swoich rozwiązań, poszukiwania partnera biznesowego, naukowego i finansowania.

Kongres Innowacji Polskich ma zasięg ogólnopolski.

Organizatorami Kongresu Innowacji Polskich są:

Fundacja Małopolskie Centrum Transferu Technologii
Gazeta Wyborcza
EXPO Kraków i Targi w Krakowie