Nanotechnologia

Zmodyfikowane cząsteczki krzemionki zwiększają przyczepność powłok proszkowych do stali

IMG_0747_M

Hiszpańscy naukowcy zbadali dodanie cząsteczek krzemionki organomodyfikowanej (z ang. OSP- organo-modified silica) do organicznych powłok jednowarstwowych jako alternatywę dla podkładów w galwanizowanych podłożach stalowych.

Handlowy dodatek składający się z trójfunkcyjnego organosilanu (alkilu trietoksysilanu) zaszczepiony na cząsteczkach krzemionki został bezpośrednio wprowadzony w różnych stężeniach (1, 2.5, 3.5 i 4.5 %wag), jako integralne uzupełnienie do proszkowej powłoki polimerowej.

 Zwiększony wpływ na odporność.

Charakterystyka fizykochemiczna OSP została przeprowadzona na FTIR (spektroskopia fourierowska) i TGA (analiza termograwimetryczna). Właściwości antykorozyjne systemów przebadane za pomocą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) wykazały ulepszenia wszystkich kompozycji zawierających OSP, zwłaszcza w powłoce z 2,5% OSP. W celu wyjaśnienia tych zachowań przeprowadzono badania morfologiczne (za pomocą SEM) i na przyczepność. Gdy stężenie wynosiło 2,5% wykryto powstawanie aglomeratów w powłokach proszkowych. Wykazano polepszenie przyczepności do podłoża we wszystkich próbkach zawierających OSP, a w szczególności w tych zawierających 2.5%wag. Również została zwiększona odporność, zwłaszcza w preparatach 2.5% i 3.5%.

 

Źródło artykułu: http://www.european-coating.com