Polecane

Zakład Nowych Materiałów i Katalizy (ZNMiK) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Zespół badawczy Zakładu Nowych Materiałów i Katalizy (ZNMiK) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ma na swoim koncie liczne publikacje naukowe w renomowanych czasopismach międzynarodowych. Zakład kierowany od 2014 r. przez dr hab. inż. Rafała Pelkę posiada wiele już uzyskanych oraz dopiero zgłoszonych patentów. W zakresie tematycznym prowadzonych prac, oprócz katalizy, znajduje się także tematyka nanotechnologiczna, a w szczególności termodynamika nanomateriałów. W Zakładzie opracowano kilka nowatorskich metod badania nanomateriałów, np. chemiczne metody określania rozkładu wielkości nanokrystalitów. Są one znacznie dokładniejsze od powszechnie znanych metod fizycznych. Wyniki prac oraz opracowane wynalazki były prezentowane na specjalistycznych konferencjach naukowych oraz wystawach wynalazków. Dwa wynalazki nagrodzono srebrnym i złotym medalem z wyróżnieniem na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS w roku 2011 i 2015. Ponadto otrzymały dyplomy przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Spośród najciekawszych badanych w niniejszym zakładzie nanomateriałów koniecznie należy powiedzieć o:

  • nanorurkach węglowych,
  • nanostrukturach Fe3O4-Ag,
  • nanocząstkach palladu na grafenie,
  • nanokrystalicznym żelazie,
  • ditlenku tytanu i wielu innych.

Te i inne materiały modyfikowane są poprzez takie procesy jak m.in. chlorowanie, azotowanie czy nawęglanie. Podczas tych modyfikacji nie raz stosuje się także katalizatory (żelazowy, kobaltowy, kobaltowo-molibdenowy z domieszką cezu). Łączy się także badany materiał z mniejszymi związkami organicznymi lub polimerami. Ponadto badania analityczne i reakcje chemiczne przeprowadzane są dzięki najwyższej klasy instrumentom. Bogata tradycja Zakładu zachęca więc całokształtem do współpracy badawczo-rozwojowej i technicznej, jak i z otwartymi ramionami takowe propozycje przyjmie. Wśród podstawowych tematów oferowanych przez ZNMiK dla przyszłych, nowych pracowników naukowych obecne jest:

  • otrzymywanie nanokrystalicznych węglików, azotków czy tlenków metali grupy przejściowej poprzez reakcję metalu z gazem,
  • wytwarzanie nanokrystalicznych katalizatorów metalicznych przy pomocy własnych technologii i instalacji do wytopu,
  • modelowanie kinetyki reakcji typu nanokrystaliczne ciało stałe – gaz z użyciem adsorpcyjnego modelu reakcji,
  • badanie materiałów proszkowych i litych pod kątem fizykochemicznym za pomocą instrumentów wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie
  • wykonywanie charakterystyki tych materiałów za pomocą metody Chemical Potential Programmed Reaction opracowanej przez niniejszy zakład.

Wspomniane pomysły zachęcają sobą do podjęcia z Zakładem również współpracy opartej na inwestycjach i dystrybucji w celu dalszej,  możliwej komercjalizacji. Zakład dostępny jest pod adresem e-mail: rafal.pelka@zut.edu.pl oraz pod numerami telefonów: tel. +48 091 449 41 32.

Podobne artykuły

Kiedy olej miesza się z wodą lub dotyka wody, konwencjonalne metody jej czyszczenia  i usuwania oleistej cieczy mogą być trudne, jak również drogie i ryzykowne dla środowiska. Jednakże naukowcy z Uniwersytetu w Austin, Texas...
Międzynarodowa grupa naukowców z uniwersytetów w Wiedniu, Duisburg-Essen i Tel Aviv’ie skonstruowała nanomechaniczne wskazówki pokazujące nam czas przy pomocy obracania się malutkich, cienkich walców, których ruch jest inicjowany światłem.