Bez kategorii

Informacje o wynikach projektu ClusterMat zostały opublikowane w kilku czasopismach i portalach branżowych. Zachęcamy do lektury. Zespół naukowy Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej chętnie udzieli dodatkowych informacji. Szczególnie polecamy tekst o szkłach metalicznych jako „materiałach przyszłości”, https://polskiprzemysl.com.pl/druk-3d-i-tworzywa-sztuczne/szkla-metaliczne/ A także: http://www.ochronaprzedkorozja.pl/archiwum/264-ochrona-przed-korozja-nr-04-2020.html https://www.sigma-not.pl/czasopisma-28-inzynieria-materialowa.html Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu CORNET

więcej

Fundacja Nanonet w ramach rozpowszechniania wyników projektu pt.: Wytwarzanie proszków na bazie żelaza o podwyższonych właściwościach dla technik generatywnych o akronimie ClusterMat realizowanego we współpracy z wydziałem Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej weźmie udział w międzynarodowym sympozjum OZ-Symposium on Nanostructures (http://oz.zoz.de/?page_id=95). Sympozjum odbędzie się w dniach 1-3 marca 2020 w OLPE, Niemcy. Sympozja OZ zapewniają pierwszorzędny program techniczny obejmujący aspekty rosnącej niszy, a jednocześnie niezwykle ważną dziedzinę nanostrukturalnych materiałów […]

więcej

Szkła metaliczne są materiałem mającym cechy zarówno metali jak i szkieł. Charakteryzują się wysoką twardością i wytrzymałością, bardzo dobrą przewodnością elektryczną oraz wysoką odpornością na korozję. W celu osiągnięcia amorficznej struktury konieczne jest uzyskanie szybkości chłodzenia większych od krytycznych, która dla materiałów na bazie pierwiastków Co, Fe, czy Zr, wynoszą około 102  – 103 K/s. W celu uzyskania niższych prędkości chłodzenia konieczne jest zastosowanie pierwiastków charakteryzujących […]

więcej

Zgodnie z ideą inicjatywy CORNET (z ang. COllective Research NETworking) jest to program wsparcia badań branżowych, w którym szczególnie uwzględnia się rolę małych i średnich przedsiębiorstw oraz stwarzanie możliwości finansowania ze źródeł publicznych badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. W dniu 10 grudnia 2019 r. w Katowicach odbyło się spotkanie Komitetu Użytkowników Projektu ClusterMat. Spotkanie poświęcono omówieniu wyników badań otrzymanych przez zespół naukowy z Politechniki Wrocławskiej a także przyjrzeniu się  […]

więcej