Aktualności

Wytwarzanie proszków na bazie żelaza o podwyższonych właściwościach dla technik generatywnych – wyniki projektu 10.12.2019 r.

Zgodnie z ideą inicjatywy CORNET (z ang. COllective Research NETworking) jest to program wsparcia badań branżowych, w którym szczególnie uwzględnia się rolę małych i średnich przedsiębiorstw oraz stwarzanie możliwości finansowania ze źródeł publicznych badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

W dniu 10 grudnia 2019 r. w Katowicach odbyło się spotkanie Komitetu Użytkowników Projektu ClusterMat.

Spotkanie poświęcono omówieniu wyników badań otrzymanych przez zespół naukowy z Politechniki Wrocławskiej a także przyjrzeniu się  aktualnej sytuacji na rynku.

Polski rynek natryskiwania cieplnego jest rynkiem niskonasyconym w porównaniu na przykład do sąsiadujących Niemiec. W większości reprezentują go małe i średnie przedsiębiorstwa oferujące usługi natryskiwania wybranymi metodami. Do najpopularniejszych technik można zaliczyć natryskiwanie plazmowe, ze względu na dużą wszechstronność procesu.  Polscy oferenci mają duże szanse rozwoju, jednocześnie jednak zmuszeni są do inwestowania w badania i rozwój w celu utrzymania rynku jak również ekspansji na rynki zagraniczne.

Drugim rynkiem docelowym dla rozwiązań wypracowanych w projekcie ClusterMat jest rynek druku 3D. Rynek ten w Polsce wyceniany jest na ponad 40 mln zł i ciągle się rozwija. W większości składa się z mikro i małych przedsiębiorców będących na rynku nie dłużej niż 4 lata. Druk z materiałów polimerowych jest obecnie już opanowany stąd zwrot w kierunku nowych materiałów. Szczególnie perspektywiczne wydaje się drukowanie z metalu jest ono nawet opisywane jako „technologia otwierająca drzwi” do seryjnej produkcji. Wynika to z faktu, że większość części mechanicznych wykonywanych jest z metalu.


 

 

Zakres omówienia wyników obejmował m.in.:

  • możliwości wytwarzania warstw i struktur za pomocą wybranych procesów: natryskiwania plazmowego, napawania plazmowego, napawania laserowego, selektywnego przetapiania laserowego z wykorzystaniem wytworzonych proszków (fot.  5)
  • omówienie badań rentgenograficznych (XRD) w tym określenie faz i wielkości krystalitów (fot. 6)
  • omówienie wyników badań metalograficznych – mikrostruktura, porowatość, oraz nano- i mikrotwardość,
  • omówienie  badań dot. oceny  mikrostruktury wybranych próbek wykonanych za pomocą mikroskopu SEM wyposażonego w detektory EDX i EBSD co pozwala  na określenie

m.in wielkość ziarna, orientacji ziarna, obecności wydzieleń itp.

Fot.1. Możliwości wytwarzania warstw i struktur za pomocą wybranych procesów: natryskiwania plazmowego, napawania plazmowego, napawania laserowego, selektywnego przetapiania laserowego z wykorzystaniem wytworzonych proszków

 

Fot.2. Wyniki badań rentgenograficznych

 
 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu CORNET