Aktualności

Do Śląskiego Klastra NANO dołącza Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa (IOd), jednostka wcześniej znana jako „Instytut Odlewnictwa w Krakowie”, została założona w Krakowie w 1946 roku i jest wiodącą jednostką państwową prowadzącą działalność naukowo-badawczą na rzecz przemysłu odlewniczego, obecnie pod nadzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W uznaniu osiągnięć na polu nauki i innowacji, zaliczona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do grupy instytucji B+R o najwyższej w rankingu ocenie A.

Do jej zasobów należą nowoczesne programy komputerowe do symulacji procesów odlewniczych i zaawansowane urządzenia do szybkiego prototypowania, topienia stopów metali i małoseryjnej produkcji elementów odlewanych ze stopów Al, Mg, Zn, Sn, Cu, Ni, Fe, Co, Ti, z kompozytów metalowo-ceramicznych, materiałów gradientowych, wysokoporowatych metali i stopów, stosując technologie takie jak tradycyjne odlewanie w formach z masy piaskowej i w formach metalowych, technologie precyzyjne oraz technologie zaawansowane.

Celem Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa jest kreowanie innowacyjnych technologii i materiałów oraz podejmowanie kompleksowych oraz interdyscyplinarnych zadań w różnych gałęziach nauki, techniki i przemysłu. Usługi Instytutu obejmują wszystkie formy działalności badawczo-wdrożeniowej, od planowania i badań podstawowych, poprzez badania stosowane, przemysłowe, prace rozwojowe, aż po wdrożenie i analizę ekonomiczną przedsięwzięcia.

Jednostka aktywnie współpracuje na polu badań naukowych i prac rozwojowych m. in. z NASA oraz Europejską Agencją Kosmiczną, prowadząc unikalne w skali światowej badania wysokotemperaturowe dedykowane branży kosmicznej. Do najważniejszych osiągnięć naukowych i poznawczych Instytutu w ostatnich czterech latach można zaliczyć m. in. technologię wykonywania precyzyjnych odlewów ze stopów niklu, tytanu i magnezu, kreowanie właściwości połączeń metal-tlenek, tworzenie nowych materiałów monolitycznych, opracowanie podstaw wytwarzania kompozytów odlewanych in situ.

Zapraszamy na: http://iod.krakow.pl/

Podobne artykuły

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, jako patron medialny wydarzenia, serdecznie zaprasza na Międzynarodowy Kongres Młodych Chemików „YoungChem2020”. Tegoroczny kongres „YoungChem” będzie już siedemnastą edycją wydarzenia, które uważane jest za jedną z najlepszych...
Wraz z zakończeniem 2019 roku nawiązaliśmy obiecującą współpracę z firmą Labsoft Sp. z o.o. Labsoft został Mecensem Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET oraz Członkiem Śląskiego Klastra NANO! Firma Labsoft jest wieloletnim, uznanym dostawcą urządzeń...