Aktualności

Do Śląskiego Klastra Nano dołączyła nowa firma – NanoPure

NanoPure powstała w celu rozwijania i komercjalizacji najnowszych, przełomowych technologii z zakresu chemii i zaawansowanej inżynierii materiałowej. Kompetencje Spółki to przede wszystkim współpraca z jednostkami naukowymi i znajomość rynku innowacji technologicznych, budowanie modeli biznesowych opartych na innowacjach i projektowanie rozwiązań aplikacyjnych dla klienta oraz zarządzanie projektami R&D.

W portfelu produktów i technologii NanoPure znajdują się obecnie:
Nanotechnologia – NanoPure posiada w swoim portfelu dwie technologie wytwarzania nanomateriałów. Poprzez swoją spółkę córkę – NanoWave – oferuje wysokiej jakości nanocząstki srebra w formie koloidu wodnego wytworzone w oparciu o opatentowaną niskokosztową technologię produkcji. Dodatkowo Spółka pracowała rewolucyjny proces produkcji nanocząstek metali i stopów w formie koloidu w oparciu o metodę fizyczną oraz zaprojektowała prototyp reaktora.
Technologie Polimerowe – NanoPure opracowała i opatentowała technologię syntezy polimerów przewodzących i na tej podstawie rozwija rodzinę pigmentów antykorozyjnych POLYCOR ™ z produktami zoptymalizowanymi pod kątem różnych typów powłok malarskich charakteryzującymi się co najmniej dwukrotnie wyższą odpornością antykorozyjną w porównaniu z obecnie stosowanymi odpowiednikami.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej http://www.nanopure.pl/pl/.

Podobne artykuły

Do Śląskiego Klastra NANO dołączyła firma ZOKE, którą serdecznie witamy i liczymy na owocną współpracę. Zoke Sp. z o.o. jest firmą zajmującą się doradztwem oraz rzeczoznawstwem w zakresie wyrobów  i  preparatów chemicznych. Jest również producentem i dostawcą...
Spotkanie zostało odwołane.   Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców na spotkanie Śląskiego Klastra NANO, które odbędzie się 12 września 2019 w Katowicach. Organizatorem spotkania jest koordynator klastra – Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET,...