Aktualności

Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej nowym Członkiem Śląskiego Klastra Nano

W obszarze nanotechnologii Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej (IIM PŁ) prowadzi zintensyfikowane badania głównie w zakresie syntezy jak i badania właściwości nanostruktur węglowych (grafen wielkopowierzchniowy oraz płatkowy oraz formy sfunkcjonalizowane), a także w postaci grafenowych kropek kwantowych.

Struktury tego typu mają potencjał do zastosowania w wielu gałęziach przemysłu dzięki bardzo dobrym właściwościom półprzewodnikowym. Dotyczy to m.in. mikro- i nanoelektronika, biosensoryka i kriosensoryka, medycyna (markery komórek rakowych), układy sorpcyjne i filtracyjne.

Niezwykle ważnym obszarem są układy związane z przetwarzaniem i magazynowaniem energii w tym hybrydowe ogniwa grafenowo-krzemowe, czy funkcjonalizowane elektrody grafenowe fluorem lub borem. Nowym obszarem badao w Instytucie sią nowej generacji bezkrzemowe ogniwa fotowoltaiczne na bazie grafenowych kropek kwantowych (QGD), których produkcję opracowano i opatentowano w IIM PŁ. ., ale i odnawialne źródła energii i aplikacja wspomnianych struktur w nowoczesne i innowacyjne ogniwa fotowoltaiczne. Technologia syntezy QGD opiera się na wykorzystaniu specjalnie przygotowywanego ekstraktu pochodzenia organicznego, w tym także trawy, z której przy pomocy zmodyfikowanego źródła mikrofal inicjuje się wzrost nanoukładów grafenowych, których fizyczne właściwości zbliżone są do pojedynczych atomów. Fenomen ten może stad się przyczynkiem do opracowania nowoczesnych układów elektronicznych w tym nanorobotów i mikroserwerów.

Podsumowują, nanostruktury węglowe opracowywane i badane w IIM PŁ, a także przy ich wykorzystaniu tworzone produkty pretendują do bycia innowacyjnymi materiałami przyszłości, a które wymagają szerszego poznania, do czego chcemy się przyczynid naszą działalnością naukową.


Strona internetowa: http://iim.p.lodz.pl/pl-PL