Nanotechnologia

Lepkie flary do monitorowania RNA w żywych komórkach

Naukowcy opracowali nową technologię, zwaną „lepkimi flarami”, która ma pomóc w obserwacji i lepszym poznaniu funkcjonowania RNA wewnątrz żywych komórek.

RNA to podstawowy element wszystkich znanych form życia, więc nieprawidłowe funkcjonowanie RNA znacząco wpływa na rozwój wielu chorób, jak autyzm, niepełnosprawność psychiczna, czy choroby nowotworowe.
Wcześniejsze metody obserwacji umożliwiały wykonywanie statycznych zdjęć RNA w określonym miejscu, co jednak nie wystarcza, by w pełni zrozumieć złożoność działania RNA. Lepkie flary pozwolą „na żywo” monitorować ilość, przemieszczanie i lokalizację RNA w żywych organizmach.
Lepkie flary to nanosferyczne koniugaty kwasów nukleinowych i nanocząstek złota, które mogą wniknąć do komórek, przenosząc element fluorescencyjny umożliwiający śledzenie transkrypcji RNA za pomocą mikroskopu fluorescencyjnego.
Naukowcy zastosowali nową metodę do określenia ilości mRNA β-aktyny w komórkach HeLa (najstarsza i najczęściej używana linia ludzkich komórek) oraz do zaobserwowania przemieszczania mRNA β-aktyny w embrionalnych fibroblastach myszy.

Źródło artykułu: www.azonano.com
Źródło ilustracji: commons.wikimedia.org

Podobne artykuły

W Stanach Zjednoczonych zaobserwowano wzrost liczby chorób neurologicznych. Udar uznawany jest za piątą główną przyczynę zgonów, a Alzheimer zajmuje szóste miejsce. Inna choroba neurologiczna – choroba Parkinsona – dotyka prawie milion osób...
W niedawno opublikowanym artykule w czasopiśmie Nanomedicine profesor fizyki UTA Wei Chen z zespołem współpracowników rozwinął ideę wykorzystania nanocząstek dwutlenku tytanu stymulowanych mikrofalami do zwalczania komórek nowotworowych bez uszkodzenia zdrowych komórek wokół nich. Metoda...