Aktualności

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w PPOII” (2019-22)

Mamy przyjemność poinformować, że Fundacja Wspierania Nanonauki i Nanotechnologii Nanonet jest jednym z partnerów projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w PPOII” (2019-22).
Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)”
Czas realizacji projektu: lipiec 2019 – czerwiec 2022
Wartość projektu: 6 169 295,36 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 5 020 918,05 PLN
Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.
Lider projektu:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
Departament Rozwoju Regionalnego, Referat Regionalnej Strategii Innowacji
Partnerzy projektu:
1. Główny Instytut Górnictwa
2. Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o.
3. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
4. Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o.
5. Politechnika Śląska
6. Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.
Konsorcjum w składzie:
7. Uniwersytet Śląski w Katowicach
8. Spółka SPIN-US Sp. z o.o.
9. Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET
10. Sieć Badawcza Łukasiewicz –Instytut Metali Nieżelaznych
11. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN.
Cel projektu:

  • usprawnienie zarządzania rozwojem naukowo-technologicznym regionu,
  • zacieśnienie współpracy sieciowej poprzez budowanie kompetencji oraz kreowanie marki Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS),
  • zwiększenie liczby Obserwatoriów Technologicznych zgodnych z obszarami technologicznymi i oczekiwaniami jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw,
  • kontynuacja realizacji Procesu Przedsiębiorczego Odrywania mającego na celu wyłonienie sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą wpłynąć na aktualizację inteligentnych specjalizacji wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (RIS WSL),
  • rozwój działań mających na celu inicjowanie i wzmacnianie współpracy biznesu oraz jednostek B+R i instytucji otoczenia biznesu na rzecz rozwijania inteligentnych specjalizacji poprzez identyfikację obszarów/tematów biznesowych, w ramach których możliwe byłoby wspólne działanie i realizacja nowych innowacyjnych pomysłów biznesowych.

https://ris.slaskie.pl/

Podobne artykuły

InterNanoPoland to odbywająca się cyklicznie, największa w Polsce międzynarodowa konferencja naukowo-biznesowa poświęcona wyłącznie tematyce nanotechnologii. Wydarzenie stanowi międzynarodowe forum dla przedsiębiorców, naukowców, instytucji otoczenia biznesu oraz studentów działających w obszarze nanotechnologii i zaawansowanych materiałów....
Mamy zaszczyt przywitać w gronie naszych mecenasów oraz członków Śląskiego Klastra Nano Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG! Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach jest instytutem...