Aktualności

W Śląskim Klastrze NANO witamy ADJ Nanotechnology

W mijającym miesiącu do Śląskiego Klastra NANO dołączyła firma ADJ Nanotechnology.

Firma „ADJ Nanotechnology” Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w pierwszym kwartale 2019 roku jako spin-off Politechniki Warszawskiej. Firma specjalizuje się w sprzedaży bioaktywnych proszków nanokompozytowych wytwarzanych w ramach produkcji własnej metodą zol-żel, mających zastosowanie, jako surowiec do wytwarzania materiałów a także środków do utrzymania higieny w pomieszczeniach użytkowych.

 

Na mocy umowy licencyjnej z Politechniką Warszawską (PW) firma posiada licencję na wykorzystanie praw własności dotyczących wytwarzania innowacyjnych nanoproduktów opracowanych przez PW typu cer-met oraz hybrydowych. Nowoczesne rozwiązania technologiczne obejmują elastyczność w doborze parametrów funkcjonalnych wytwarzanych nanomateriałów, które pozwalają na idealne dopasowanie nanoproduktu do oczekiwań klienta, a także elastyczność produkcji nanomateriałów o odmiennych właściwościach. Kluczowe są tu rozwiązania dotyczące przezbrajania i reorganizacji sprzętu produkcyjnego oraz reorganizacji pracy polegającej na możliwości produkcji krótkich serii asortymentowych, przy zachowaniu wysokiej wydajności godzinowej. Należy zauważyć, że wykorzystywana technologia ‚one pot’ zol-żel umożliwia bardzo dużą elastyczność w doborze prekursorów (też substratów, surowców, prekursorów) do syntezy. Umożliwia to uzyskiwanie nanoproduktów o unikatowych cechach funkcjonalnych wynikających ze specyficznego składu chemicznego, nanohybrydowej strukturze i właściwościach bioaktywnych. Ilość prekursorów w syntezie zol-żel jest ograniczona jedynie wyobraźnią a także kosztami (a co za tym idzie ceną produktu finalnego). Tym samym, proces produkcji nanomateriałów w firmie ADJ Nanotechnology charakteryzuje wysoka innowacyjność. Przemawiają za tym: prosta koncepcja, elastyczność produkcji oraz praktycznie nieograniczona kombinacja możliwych składów chemicznych wytwarzanych nanoproduktów.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy na stronie: https://adjnanotechnology.pl/

Podobne artykuły

Spółka włączyła się w organizację tegorocznego Festiwalu Szachowego w Katowicach. Udział w  wydarzeniu wzięło ponad 900 uczestników. Znaczna większość z nich to dzieci i młodzież. Najmłodsi mieli po 6 lat, przyjechali do Katowic z rodzicami i dziadkami, którzy zarazili...
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa (IOd), jednostka wcześniej znana jako „Instytut Odlewnictwa w Krakowie”, została założona w Krakowie w 1946 roku i jest wiodącą jednostką państwową prowadzącą działalność naukowo-badawczą na rzecz przemysłu odlewniczego,...