Aktualności

Zapraszamy na spotkanie Śląskiego Klastra NANO – kompleksowe wsparcie projektów B+R

Serdecznie zapraszamy członków Śląskiego Klastra NANO na spotkanie, które odbędzie się 7 czerwca 2019 w Best Western Hotel Mariacki w Katowicach.
Organizatorem spotkania jest koordynator klastra – Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET.
Partnerem spotkania jest Miasto Katowice.

AGENDA:
 8:30 –  8:55  | Rejestracja uczestników spotkania – networking i kawa
9:00 –  9:10  | Powitanie uczestników
9:10 – 10:30 | Jak zidentyfikować i uzyskać korzyści podatkowe z działalności badawczo-rozwojowej?  | pwc (Hubert Gregorski)
10:30 – 10:40 | Przerwa kawowa/networking
10:40 – 11:40 | Jak zarządzać prawami własności intelektualnej? | pwc (Adrian Korszeń)
11:40 – 12:00 | Przerwa kawowa/networking
12:00 – 12:50 | Jak finansować projekty B+R w małych i średnich przedsiębiorstwach? | Wojciech Zbróg i Iwona Czaplikowska (Fundusz Górnośląski)
12:50 – 13:50 | Zarządzanie projektami przez cele | Grzegorz Rejchel (OPCON)
13:50 – 14:00 | Przerwa kawowa/networking
14:00 – 15:00 | Machine Learning w procesach produkcyjnych oraz w branżach badawczo-rozwojowych | Krzysztof Zielosko (Whiteaster)

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Rejestracja poprzez formularz na stronie: https://spotkanie-skn-2019.konfeo.com 

Pierwszeństwo udziału przy zapisach do 31 maja 2019 roku mają członkowie Śląskiego Klastra NANO.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Jak zidentyfikować i uzyskać korzyści podatkowe z działalności badawczo-rozwojowej? Jak zarządzać prawami własności intelektualnej? – pwc

Warsztat skierowany w głównej mierze dla przedsiębiorców prowadzących działalność o charakterze badawczo-rozwojowym oraz wdrażających w życie nowoczesne technologie. W ramach warsztatów zostanie zaprezentowane jak w praktyce działają mechanizmy podatkowe umożliwiające:

 1.       obniżenie dochodu podatkowego (będącego podstawą opodatkowania) [ulga B+R] oraz
 2.      stosowanie w niektórych przypadkach stawki podatkowej w wysokości 5% (zamiast 19%) od części uzyskiwanych dochodów [IP BOX].

Ponadto, w toku warsztatów  uczestnikom zostanie przekazany praktyczny know-how dotyczący w szczególności:

 • wiedzy jak w praktyce funkcjonuje ulga B+R oraz IP Box oraz jak osiągnąć z tego mierzalne korzyści;
 •  praktycznych wskazówek w zakresie wstępnej identyfikacji działalności badawczo-rozwojowej oraz rozpoznawania i kwalifikowania własności intelektualnej, wytworzonej w toku prowadzonej działalności;
 •  orientacji co do metod strukturyzowania oraz najlepszych sposobów postępowania z prawami własności intelektualnej;
 •  wiedzy w zakresie dostępnych narzędzi, umożliwiających zwiększenie rzeczywistego wynagrodzenia pracowników oraz innych osób, opracowujących i wdrażających nowe rozwiązania na rzecz przedsiębiorstwa;
 •  możliwości wymiany doświadczeń oraz networking biznesowy.

_______________________________________________________________________________________________________________________
Machine Learning w procesach produkcyjnych oraz w branżach badawczo-rozwojowychKrzysztof Zielosko (Whiteaster)

Uczenie maszynowe jest jednym z elementów Przemysłu 4.0. Prezentacja skupi się na praktycznych aspektach, które mogą wykorzystać członkowie klastra w swojej działalności.

Machine Learning w procesach produkcyjnych:

 1. Predictive maintenance
 2. Computer vision – Quality control
 3. Optymalizacja efektywności procesów produkcyjnych.
 4.  Wspomaganie procesów decyzyjnycych
 5.  Systemy ekspertowe

ML w Laboratoriach badawczych :

 1. Zautomatyzowanie produkcji leków
 2. Klasyfikacja-klasteryzacja-analiza komórek/tkanek medycznych
 3. Optymalizacja obliczeń w badaniach laboratoryjnych
 4. Wyciąganie korelacji ze zbiorów danych

Ponadto zwracamy uwagę na fakt, iż wystąpi sam prezes Whiteaster Krzysztof Zielosko.

_________________________________________________________________________________________________________________
Jak finansować projekty B+R w małych i średnich przedsiębiorstwach? – Fundusz Górnośląski

Fundusz Górnośląski przedstawi dwie duże inicjatywy wspierające działalność B+R i przemysłową:

 • program preferencyjnych pożyczek dla MŚP
 • specjalną ofertą dla członków klastra przygotowaną w ramach projektu European Enterprise Network. Z ofertą można zapoznać się również na stronie.

>Oferta Funduszu Górnośląskiego w ramach European Enterprise Network<<

_________________________________________________________________________________________________________________

 Zarządzanie projektami przez cele – Grzegorz Rejchel i Andrzej Karpowicz (OPCON)

Misją Operation Consultants (OPCON) jest pomoc  organizacjom w osiąganiu ich ambitnych celów oraz wyższych wyników, poprzez lepsze ich zorganizowanie, stabilizację procesów, podniesienie efektywności, optymalizację kosztów operacyjnych oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników, czego efektem jest poprawa produktywności i wzrost rentowności.

Więcej o nich na stronie.

 

 

Podobne artykuły

Szanowni Państwo, w związku ze współpracą Fundacji NANONET z Górnośląską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. polecamy projekt Scale-up, szczegóły poniżej.   Projekt Scale-up stanowi wspieracie dla młodych, innowacyjnych firmy chcących wejść na rynki...
Zapraszamy Państwa na kolejne szkolenie w ramach tematyki ochrony własności intelektualnej. Spotkanie odbędzie się w dniu 10 stycznia 2017 roku w Katowicach w Willi Goldsteinów. Mamy znakomitych Prelegentów: Profesor Piotr Moncarz  z Uniwersytetu Stanforda,...