Nanotechnologia

Zwalczanie raka za pomocą złotych nanorurek

Naukowcy szczegółowo zaprezentowali pierwsze udane biomedyczne wykorzystanie złotych nanorurek w zwalczaniu komórek nowotworowych.

Złote nanorurki, czyli nanocząstki złota tworzące nanoskalowe rurkowate struktury, mogą w znacznym stopniu poprawić skuteczność tradycyjnych metod leczenia nowotworów, czyli chemioterapii i radioterapii. Odpowiednia długość nanorurek pozwala na absorpcję światła bliskiej podczerwieni – promieniowania, które może przeniknąć głęboko w tkankę żywych organizmów. Przemieszczające się w organizmie złote nanorurki mogą pochłaniać promieniowanie bliskiej podczerwieni i zmieniać je na energię cieplną. Stosując więc pulsacyjne promieniowanie laserowe można radykalnie zwiększyć temperaturę w pobliżu nanorurek w celu zniszczenia komórek rakowych.
Zmieniając długość złotych nanorurek i regulując natężenie światła laserowego można użyć nanorurki, albo do niszczenia nowotworów, albo do zobrazowania tkanek rakowych. Testy na myszach wykazały, że nanorurki są naturalnie wydalane z organizmu, co ogranicza ewentualne skutki uboczne. Puste w środku nanorurki mogą być ponadto wypełniane lekami i nakierowywane na komórki nowotworowe.

Źródło artykułu: www.azonano.com

Źródło ilustracji: commons.wikimedia.org

Podobne artykuły

Spiekanie cząstek katalizatorów metalowych w czasie ich użycia w podwyższonych temperaturach jest procesem, który pozwala na ograniczenie aktywności katalizatorów poprzez zmniejszenie ich powierzchni aktywnej. Mechanizm ten może być kompensowany przez indukowane przez tlen rozproszenie skupionych...
Połów bakterii nie brzmi jak najbardziej relaksująca rozrywka na świecie. Jest to jednak coś, czego dokonali naukowcy z międzynarodowego zespołu za pomocą zakrzywionego promienia światła. Naukowcy z ITMO University, Tomsk State University, University of Central...