Aktualności

Fundusze europejskie dla śląskich przedsiębiorstw – ostatnia szansa na granty

Spotkanie zostało odwołane.

 

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców na spotkanie Śląskiego Klastra NANO, które odbędzie się 12 września 2019 w Katowicach.
Organizatorem spotkania jest koordynator klastra – Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, we współpracy z Bankiem Pekao oraz Stratego.
Partnerem spotkania jest Miasto Katowice.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Pierwszeństwo udziału przy zapisach do  28 sierpnia 2019 roku mają członkowie Śląskiego Klastra NANO. W przypadku niezgłoszenia się wystarczającej liczby przedsiębiorstw, spotkanie może zostać odwołane.

Szkolenia z zakresu pozyskania funduszy europejskich skierowane są do firm produkcyjnych lub technologicznych, planujące w najbliższym czasie projekt badawczo-rozwojowy lub inwestycyjny o wartości min. 2 mln PLN.

AGENDA:
  9:30 –  9:55  | Rejestracja uczestników spotkania – networking i kawa
9:00 –  9:15  | Powitanie uczestników
9:15 – 10:15 | Fundusze dla projektów badawczo rozwojowych fundusze dla projektów badawczo rozwojowych | Stratego
10:15 – 10:30 | Przerwa kawowa/networking
10:30 – 11:30 | Fundusze dla projektów inwestycyjnych | Stratego
11:30 – 11:50 | Bank w procesie wykorzystania funduszy UE w przedsiębiorstwie | Bank Pekao
11:50 – 12:30 | Przerwa kawowa/networking

>>REJESTRACJA<<_

______________________________________________________________________________________________________________________
WARSZTATY POPROWADZĄ:

Rafał Tenerowicz – manager

Z tematyką funduszy europejskich związany zawodowo od 2009 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (POIG, POIR, RPO), Funduszu Spójności (POIŚ) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL) zdobyte w trakcie pracy w administracji publicznej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Instytucja Zarządzająca POIG), po stronie Beneficjenta (m.in. Koleje Mazowieckie, Forum Ekonomiczne) oraz w branży doradczej. Jego główny obszar specjalizacji stanowią projekty badawczo-rozwojowe oraz związane z inwestycjami w infrastrukturę B+R.

 

Jakub Golak – starszy konsultant

Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu koncepcji oraz realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020, a także projektów wspartych ze środków krajowych. Ponadto posiada bogate doświadczenie w doradzaniu przedsiębiorcom planującym realizację swoich przedsięwzięć na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Z sukcesami doradza małym, średnim i dużym przedsiębiorcom w uzyskaniu optymalnych form wsparcia ich projektów badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych i związanych z przedsięwzięciami z zakresu ochrony środowiska.