Aktualności

Podsumowanie wrześniowego spotkania Śląskiego Klastra Nano

Spotkanie organizowane przez Fundację Nanonet – koordynatora Śląskiego Klastra Nano odbyło się 18 września w Hotelu BW Mariacki przy ulicy Mariackiej 15 w Katowicach. Wzięli w nim udział przedstawiciele firm oraz jednostek badawczych należących do Śląskiego Klastra Nano. Mieliśmy możliwość wymiany dobrych praktyk między klastrami, dzięki obecności przedstawicieli Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, Klastra Medsilesia, Klastra HRD oraz czeskiego Klastra Nano. Podczas spotkania zostały przeprowadzone dwa szkolenia dotyczące zarządzania projektami, prowadzone przez Panią Justynę Liber oraz Pana Marka Wasilewskiego. Spotkanie było okazją do podsumowania konferencji InterNanoPoland 2017 oraz dyskusją nad rozwojem Klastra. W spotkaniu wzięło udział 30 osób.

Podczas spotkania zaprezentowano nowych członków Klastra: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, IRtech, OCSiAl, NeWave Technologies oraz została gościnie przedstawiona firma Euroloop. Podczas spotkania przekazano informacje nt. Wyróżnienia jakie w dniu 2 września otrzymał Śląski Klaster Nano – „Marka Śląskie” w kategorii „Organizacje pozarządowe”. Nagroda ta jest równie wyróżnieniem dla Miasta Katowice, które wspiera działania Fundacji. Obecnie Fundacja pracuje nad stworzeniem, dla członków klastra, przestrzeni do zaprezentowania się na arenie międzynarodowej m.in. przez organizację sesji Nanotechnology in Poland podczas konferencji NanoInnovation 2017 w Rzymie, spotkania z przedstawicielami UE w ramach wydarzeń organizowanych przez KPK czy informowanie o możliwości wzięcia udziału w misji gospodarczej do Japonii. Fundacja Nanonet przygotowuje już kolejną, trzecią edycję konferencji InterNanoPoland, która odbędzie się w dniach 11-13 września 2018.

Podobne artykuły

InterNanoPoland to odbywająca się cyklicznie, największa w Polsce międzynarodowa konferencja naukowo-biznesowa poświęcona wyłącznie tematyce nanotechnologii. Wydarzenie stanowi międzynarodowe forum dla przedsiębiorców, naukowców, instytucji otoczenia biznesu oraz studentów działających w obszarze nanotechnologii i zaawansowanych materiałów....
InterNanoPoland to największa w Polsce konferencja naukowo-biznesowa poświęcona całkowicie tematyce nanotechnologii. Jest to międzynarodowe forum dla naukowców, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz studentów działających w obszarze nanotechnologii oraz zaawansowanych materiałów. Konferencja oferuje możliwości prezentacji projektów...